Korelace a kauzalita

Během celé epidemie viru SARS-CoV-2 jsme konfrontováni s nejrůznějšími
tzv. matematickými modely. Mnozí na základě těchto modelů též usuzují na
účinnost nejrůznějších opatření. V textu, který navazoval na jednu facebookovou kritiku blogu Karla Janečka „Corona matematicky i lidsky vysvětluje A. Komárek rozdíl mezi korelací a kauzalitou. To, že se dva jevy (např. vládní opatření a zlepšující či zhoršující epidemická situace) vyskytují najednou (korelují spolu) totiž ještě ne nutně znamená, že jeden z nich způsobuje ten druhý (jsou v příčinném, kauzálním vztahu).

Korelace a kauzalita: polemika s jednou reakcí na blog „Corona matematicky i lidsky“ od Karla Janecka

Sdílejte