Protilátkové repetitorium – vyšetření protilátek proti koronaviru v běžné praxi

Zuzana Krátká, Václav Fejt,  Radek Kučera,  Hana Zelená

Stanovení protilátek proti koronaviru je významným diagnostickým nástrojem, který umožňuje potvrdit prodělanou infekci SARS-CoV-2. Zatímco v České republice se mu stále nedostává žádoucí pozornosti, v USA se již vyšetření protilátek stalo součástí diagnostických algoritmů. Práce publikovaná v Časopise lékařů českých poskytuje ucelené informace o problematice testování protilátek, kinetice tvorby protilátek, typech testů, problematice virus neutralizačního testu. Zvláštní pozornost je věnována i správné interpretaci výsledků testů a problematice reinfekcí.

https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-2-3-1/protilatkove-repetitorium-vysetreni-protilatek-proti-koronaviru-v-bezne-praxi-127175/download?hl=cs

Sdílejte