Smíš se ptát: Jak vychází risk – benefit analýza očkování mladého muže, který covid prodělal?

Tomáš Fürst, Lucia Houfková

upraveno dne 13.9.2021 dle informací uvedených v corrigendu

Myokarditida je jedním z popsaných nežádoucích účinků covidových vakcín. Dle dat z kanadského registru nežádoucích účinků vakcín je riziko myocarditidy a pericarditidy po očkování u mužů 18–24 let u druhé dávky mRNA vakcíny více než 10 na 100 tisíc (147,7 případů na milion dávek). Americké CDC uvádí, že ve stejné věkové kategorii očekává asi 50 případů na milion dávek. Podle revidovaných odhadů z Izraele je výskyt myokarditidy u mužů ve věku 16 až 24 let jeden z 3 000 až jeden z 6 000 (tedy 160–330 na milion).

Obrázek převzatý z publikace https://journalofethics.ama-assn.org/article/effective-ways-communicate-risk-and-benefit/2013-01


Riziko hospitalizace je dle kalkulačky CDC v případě COVID pozitivity  pro zdravého 24 letého muže 1,6 %. U reinfekcí bývá průběh mírnější. Pravděpodobnost reinfekce  je dle dat českého SZU během sledovaného roku nízká, potvrzených je 2 089 reinfekcí z celkového počtu 1,6 milionu potvrzených infekcí. Riziko reinfekce tedy vychází nižší než 0,5 % ze všech osob v riziku (tj. osob, které onemocněly v období více než 60 dní před koncem sledovaného období) a to i přesto, že Česká republika ve sledovaném období zaznamenala velmi vysokou míru šíření nákazy v populaci v celosvětovém měřítku a aktuální očekávaná míra šíření je mnohem menší a nižší je tedy i aktuální riziko nákazy.

Riziko hospitalizace je tedy u případné reinfekce muže ve věku 18–24 menší než 1,6 % * 0,5 % = 0,008 %,  tedy 80 případů na milion. Připomínáme, že toto je horní odhad, skutečné riziko bude spíše mnohem menší. Dle kanadského registru 57,7 % případů myokarditidy či perikarditidy vyžadovalo hospitalizaci, odhadem tedy 85 případů hospitalizace na milion vakcín ve věkové skupině mužů 18–24 let.

Riziko jednoho konkrétního nežádoucího účinku očkování – hospitalizace z důvodu myokarditidy/perikarditidy po očkování – je větší než horní odhad rizika hospitalizace při opakované infekci u mužů ve věku 18–24 let.

Vzhledem k tomuto výpočtu, který vychází z data CDC a SZU (tedy oficiálních státních orgánů) vůbec nerozumíme tomu, jak může někdo doporučovat očkování mladým mužům, kteří již infekci prodělali, když i velice hrubá risk-benefit analýza ukazuje převažující rizika oproti benefitům. Dále upozorňujeme, že:

  • jsme srovnávali jen jeden konkrétní nežádoucí účinek s rizikem hospitalizace z jakýchkoliv příčin, kde odhady byly velmi hrubé a riziko covid nadhodnocují
  • nežádoucí účinky vakcín bývají podhodnocené díky nízké míře reportingu, počet nežádoucích účinků může být podhodnocen o jeden až dva řády.
  • riziko hospitalizace v případě onemocnění covid je pravděpodobně nadhodnocené, protože ne všichni lidé s infekcí jsou zachyceni testováním

Je potřeba provádět detailnější a podrobnější risk-benefit analýzy u lidí s nízkým rizikem plynoucím z onemocnění covid, a to zejména u dětí, mladých lidí a lidí po prodělání onemocnění s proběhlou komplexní imunitní reakcí.

Vyzýváme tedy Státní zdravotní ústav a Ministerstvo zdravotnictví, aby takovou analýzu neprodleně zpracovali a v souladu s pravidly Evidence Based Medicine a s etickými a bezpečnostními požadavky upustili od nátlaku na očkování v situacích, kdy pro daného jedince není benefit očkování nad riziky jednoznačně prokázán.

Sdílejte