Brutální kampaň podporující očkování je za hranicí etiky – podnět k zahájení řízení z moci úřední k SÚKLu

Z. Krátká

https://www.lidovky.cz/video-idnes.aspx?idvideo=V211108_185401_idnestv_tjz

Reklamní kampaň Ministerstva zdravotnictví, jejíž cílem bylo donutit občany k očkování nabrala na síle. Sám premiér se o ní vyjádřil jako o „brutální“. Bez ohledu na cokoliv se fotografie začaly objevovat zejména na sociálních sítích a zpravodajských serverech. Brutální reklama útočí na všechny bez rozdílu. Na očkované i neočkované. Děti, mladé, dospělé i seniory. Pohled na těžce nemocné či mrtvé lidi v nemocnicích je velmi depresivní a spousta lidí protestuje proti tomuto neetickému a bulvárnímu způsobu, který s pozitivní motivací k očkování nemá pranic společného.

Advokátka JUDr. Vladana Vališová, která se dlouhodobě věnuje zdravotnímu právu, se rozhodla podat podnět ke Státnímu ústavu na kontrolu léčiv, který patří mezi subjekty zodpovědné za dozor nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, přičemž v rámci demonstrativního výčtu případů rozporu s dobrými mravy zákon o regulaci
reklamy výslovně stanovuje, že reklama nesmí snižovat lidskou důstojnost ani obsahovat prvky využívající motivu strachu.

Dokument V. Vališové pro SÚKL je v celém znění uveden zde .

Doporučuji si přečíst celé znění kvůli detailně zpracovaným odborným podkladům zpochybňujícím důvody, kvůli kterým se očkovací kampaň provádí s takovou intenzitou.

Z hlavních bodů dopisu vybíráme:

  • Způsob prezentování lidí na fotografiích, které používá MZd ve své očkovací Kampani, naprosto jednoznačně lidskou důstojnost snižuje.
  • V případě Kampaně MZd se nejedná o informování spotřebitelů o novém produktu na trhu a o podporu vzdělanosti adresátů, aby mohli vyhodnotit, zda je pro ně produkt vhodný či nikoliv.
  • Žádná konkrétní informace o vakcínách ani o onemocnění covid-19 v reklamě v rámci Kampaně MZd není uvedena. Tato reklama pouze vyvolává pocity obav o život a zdraví a jako jediné možné řešení nabízí právě vakcinaci.
  • Skutečným důvodem pro Kampaň MZd je nátlak na dosud neočkované, což vláda neskrývá. Zaklínadlem tohoto nátlaku je tvrzení, že vakcinace zabraňuje onemocnění, takže očkovaný chrání nejen sebe, ale i své okolí. Jenže toto tvrzení bylo již opakovaně vyvráceno.
  • Ze všech uvedených argumentů vyplývá, že Kampaň MZd je v rozporu s dobrými mravy – snižuje lidskou důstojnost, obsahuje prvky využívající motivu strachu a na neočkované vytváří nátlak, který je v rozporu s právem na poskytnutí zdravotní služby až na základě souhlasu pacienta.
Sdílejte