Data čerpejte z oficiálních zdrojů

Arnošt Komárek, Robert Straka

 Ozývají se nám čtenáři, kteří dlouhodobě sledují data na serverech www.seznam.cz nebo www.idnes.cz s tím, že na obou místech se nápadně zvýšil počet neočkovaných osob mezi hospitalizovanými osobami, ačkoliv data ÚZIS ukazují něco jiného. Požádali jsme o vyjádření Arnošta Komárka s Robertem Strakou, naše matematické experty, členy Národního institutu pro zastavení pandemie.

Objevují se tvrzení, že na JIP se s pozitivním testem na výskyt SARS-CoV-2 vyskytují v drtivé většině lidé neočkovaní. Dle oficiálních  dat ÚZIS jsou v tuto chvíli (k 16.2.) očkovaní a neočkovaní na JIP v poměru přesně 1:1 (189 vs. 189). V době vrcholící delta vlny epidemie okolo 5.12.2021 byl tento poměr  přibližně 3:7 (přibližně 300 očkovaných a 700 neočkovaných). Jestli tento poměr značí „drtivou převahu neočkovaných“, nechť každý posoudí sám. Konec konců, pravidelní čtenáři příspěvků SMIS toto všechno vědí, viz nepravidelně aktualizovaný obrázek zatížení JIP pacienty s pozitivním testem rozlišující očkované a neočkované (resp. dřívějším setkáním s virem imunizované či nikoliv).

Počet pacientů na JIP – A. Komárek dle dat ÚZIS

 V každém případě je dobré si uvědomit, že na JIP prakticky nekončí lidé, kteří se v minulosti s virem potkali a je úplně jedno, jakou „hladinou protilátek“ disponují a zda poté byli nebo nebyli očkováni (viz žluté, resp. zelené body v obrázku držící se na technické nule po celou dobu epidemie). Taktéž je dobré připomenout, že bez ohledu na očkovací status  se v pouze malé míře vyskytují lidé mladí, 95 % pacientů na JIP je starších 35 let, více než 70 % pacientů je starších 60 let.

Pro práci s daty ÚZIS můžete použít i aplikaci Roberta Straky, která je přímo napojená na databázi ÚZIS.

Sdílejte