Ještě jednou k nežádoucím účinkům covidových vakcín

Tomáš Fürst

Nežádoucí účinky mRNA vakcín proti covidu jsou výbušné téma. Pokaždé, když o tématu něco napíšeme, strhne se strašlivý povyk a moderní cenzoři začnou zvedat své digitální hlavy. V češtině je celé téma bohužel navíc zatemněno velmi nešťastnou terminologií, ke které jsem se vyjadřoval v článku Osvícení. Velmi stručně shrnuto, já tvrdím, že množství nahlášených podezření na nežádoucí účinky (adverse events) v různých farmakovigilančních systémech (VAERS, Yellow cards, …) je ohromné a že to téměř jistě znamená, že skutečných nežádoucích účinků (adverse effects) je obrovské množství. Neustále opakovaný protiargument vakcinačních roztleskávačů je, že ne každý adverse event je nutně adverse effect (ano, to všichni víme) a že je možné, že je nahlášeno mnoho adverse events „navíc“, které s vakcínou nijak nesouvisí, prostě proto, že covid je velmi silně medializované téma a všichni o něm pořád mluví. To sice možné je („možné“ ve smyslu „neodporující známým fyzikálním zákonům“), ale daleko pravděpodobnější je, že mnoho skutečných adverse events (i adverse effects) nahlášeno není, protože jednak všichni víme, že farmakovigilanční systémy trpí velmi zásadní podhlášeností, a navíc v současné době nahlásit adverse event po covidové vakcíně je v některých zemích téměř aktem občanské statečnosti.

Trochu techničtěji řečeno, vede se zuřivý spor o takzvaný Under Reporting Factor (URF), tedy počet nahlášených adverse events na jeden skutečný adverse event. Ještě před covidem se farmakologové shodovali na tom, že URF se pohybuje někde mezi 0.01–0.1, tedy že pouze každý stý až každý desátý AE je reportován. Dnes už panuje povinné covidové mlčení a pro jistotu se k tomu tématu nikdo moc veřejně nevyjadřuje.

Řečeno tímto technickým jazykem, vakcinační roztleskávači tvrdí, že URF pro covidové vakcíny je mnohem vyšší než pro ostatní vakcíny. Nikdy jsem k tomuto tvrzení neviděl žádná data. Naopak, mám několik důvodů, proč si myslím, že URF se u covidových vakcín pohybuje někde kolem hodnoty 0.04 – tedy reportován je asi jeden z 25 adverse events – a tato míra je velmi podobná hodnotě URF pro ostatní vakcíny.

Když se podíváme na tento report OpenVaers, můžeme srovnat počet reportovaných úmrtí po covidových vakcínách a počet reportovaných úmrtí po všech ostatních vakcínách. Necovidové vakcíny nevykazují mezi roky 2020 a 2021 vůbec žádný nárůst (typicky je reportováno asi 500 úmrtí ročně po jakékoliv necovidové vakcíně), zatímco úmrtí reportovaná po covidových vakcínách vystřelí v roce 2021 na desetitisícové hodnoty. Je tedy velmi těžké argumentovat tím, že se najednou nějak změnil „reporting pattern“. Proč by se nezměnil pro ostatní vakcíny, ale jen pro ty covidové? Navíc je třeba si uvědomit, že proti covidu a proti chřipce jsou často očkovaní ti samí lidé (zejména v USA, kde se proti chřipce očkuje hodně). Vakcinační roztleskávači by tedy museli unést důkazní břemeno, že u lidí se najednou velmi změnila ochota reportovat úmrtí po covidové vakcíně, ale u těch samých lidí se nijak nezměnila ochota reportovat úmrtí po jakékoliv jiné vakcíně. To je na hraně absurdity.

Navíc existuje velmi elegantní metoda, jak srovnat údaje z VAERS s údaji ze systému V-Safe, o kterém jsem psal v článku Karta se obrací. Podrobné vysvětlení si můžete přečíst tady. Součástí protokolu aktivního monitoringu (V-Safe) bylo i to, že kdokoliv nahlásí AE do systému V-Safe, bude vyzván, aby vyplnil report i do systému VAERS. A zajímavé je, že z téměř 800 tisíc lidí, kteří byli takto vyzváni, jich VAERS report vyplnilo jen asi 30 tisíc, tedy necelá 4 procenta. Navíc upozorňuju, že tito lidé byli vyzváni, aby report do VAERS vyplnili. Z toho tedy plyne, že rozumný horní odhad URF v systému VAERS je 0.04. To je zcela ve shodě s historickými daty a ještě před třemi lety by se stěží našel někdo, kdo by takovouto hodnotu URF rozporoval.

Na celou věc se lze dívat taky takto. V USA zemře ročně asi 3,5 milionu lidí, takže každý měsíc asi 300 tisíc lidí. Při 70% proočkovanosti dvěma dávkami by tedy mělo umřít do měsíce po nějaké dávce asi 2x300x0,7 = 420 tisíc lidí (a to nepočítáme boostery všeho druhu). Všechna tahle úmrtí by měla být nahlášena ve VAERS, neboť úmrtí po vakcíně je bezpochyby událostí nežádoucí. Takže ve VAERSu by mělo být asi půl milionu mrtvých (respektive víc, protože více se očkovali staří, kteří více umírají, takže i tohle číslo je podhodnocené). Pokud je jich tedy nahlášeno 15 tisíc, odpovídá to asi třem procentům, což velmi dobře koresponduje s výše uvedeným odhadem URF.

Dle mého názoru z toho všeho plyne, že skutečný počet adverse events je velmi pravděpodobně minimálně 25 krát větší než čísla, která vidíme ve VAERS. To znamená, že jen na území Spojených států amerických mluvíme o stovkách tisíc úmrtí po covidové vakcíně, milionech návštěv urgentního příjmu, desítkách tisíc potratů, stovkách tisíc infarktů a tak dále. Otázka samozřejmě je, kolik z tohoto strašlivého seznamu bylo skutečně způsobeno vakcínou. Jisté jsou ale dvě věci.

1. I kdyby toto procento skutečných adverse effects bylo malé (ale není žádný rozumný důvod si to myslet), stále by se jednalo o zcela bezprecedentní katastrofu.

2. Vzorec, pomocí kterého CDC vyhodnocuje bezpečnost vakcín z těchto VAERS záznamů je naprosto zcestný a červenou kontrolku by nerozsvítil, ani kdyby vakcína zabila všechny očkované.

Výročí 17. listopadu je mimořádně vhodné k veřejné otázce, jak dlouho bude naše společnost ještě ochotna tolerovat tuto absurdní divergenci skutečnosti s oficiálním narativem.

Sdílejte