Pouze očkovaný voják může sloužit své vlasti

Tomáš Nielsen, Ondřej Svoboda, Zuzana Krátká

V Armádě České republiky dochází k zajímavému úkazu. V době, kdy je třeba udržet zkušené vojáky v co největším počtu ve služebním poměru, hrozí, že mnoho z nich bude z armády propuštěno z důvodu „zdravotní (ne)způsobilosti“. Může za to nařízení hlavní vojenské hygieničky definující seznam povinných očkování u všech vojáků podle jejich zařazení.

Před rokem touto dobou jsme velmi intenzivně bojovali proti vyhlášce zavádějící povinné očkování proti covidu u seniorů nad 60 let a pro zdravotníky, policisty, hasiče, příslušníky ozbrojených složek státu a další. Vyhláška vstoupila v platnost 11.prosince 2021. Zrušena byla až po tlaku veřejnosti v lednu 2022, několik týdnů před tím, než měla vstoupit v platnost.

Uplynul rok, covid je zdá se vyřešen, většina lidí žije v přesvědčení, že povinné očkování je minulostí. Mnozí však po povinném očkování touží dál. Očkování proti covidu Česká lékařská komora znovu na svém sjezdu doporučila zdravotníkům i zaměstnancům v sociálních zařízeních a můžeme jen doufat, že toto přání vyslyšeno nebude. Horší situace panuje v armádě, kde na základě doporučení hlavní vojenské hygieničky je posudkovými lékaři vyžadována celá řada dosud pouze doporučených očkování. Pokud se voják nepodrobí všem předepsaným očkováním, je z armády propuštěn. Jak to probíhá, je popsáno v rozhovorech rozhovoru Martiny Kociánové s rotmistrem Petrem Kaurem a advokátem Ondřejem Svobodou z Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod. Druhý díl rozhovoru je k dispozici zde.

https://www.radiouniversum.cz/kaur-svoboda-1d-ockovani-se-stalo-nezbytnou-podminkou-pro-sluzbu-v-armade-ale-i-skrytou-zaminkou-pro-vyhazov-bez-ohledu-na-platne-zakony/

Povinností vojáků je pravidelně absolvovat standardní zdravotní prohlídku, při které lékaři ověřují, zda je voják zdravotně způsobilý. Po zhodnocení fyzického stavu a laboratorních vyšetření je provedena kontrola, zda je voják očkován a přeočkován proti předepsaným nemocem dle svého zařazení. Seznamy se liší podle toho, zda je voják pouze ve službě na území ČR nebo zda se plánuje jeho výjezd na misi. V případě mise je očkování intenzivnější (což dává smysl). Více viz odkazy na konci článku. Mezi onemocnění, která vyvolávají nejvíce diskusí u vojáků, kteří z povahy svého konkrétního zařazení nespadají do rizikových skupin (třeba jen pracují v kanceláři a nepotkávají se ve velkých skupinách), patří očkování proti klíšťové encefalitidě, chřipce a meningokokům. Není zřejmé, proč jsou právě klíšťová encefalitida a meningitida považovány za onemocnění vyžadující očkování, když armáda nemusela v minulých 7 letech řešit žádný případ uznání nemoci z povolání tohoto druhu, jak vyplývá z odpovědi na naše dotazy, které jsme obdrželi.

V případě, že voják některé z předepsaných očkování nemá, posudkový lékař vojáka vyzve, aby se očkování podrobil. Pokud voják očkování odmítne, lékař mu nevydá posudek o zdravotní způsobilosti. Bez něj voják neprokáže, že je zdravotně způsobilý, což vede k ukončení jeho služebního poměru. Dochází i ke zcela absurdním situacím. Z armády byl propuštěn např. četař Robert Mikuláš, u kterého po první dávce vakcíny proti klíšťové encefalitidě došlo k rozvoji roztroušené sklerózy, a proto se odmítl nechat naočkovat dávkou druhou. Z důvodů nedokončení vakcinace byl z armády propuštěn. Soud tento postup shledal nezákonným.

Pro Libertate upozorňuje na nezákonnost postupu Armády ČR

Postup, který posudkoví lékaři uplatňují, je nezákonný. Posudek o zdravotní způsobilosti může lékař nevydat dle § 43 odst. 7 zákona o specifických zdravotních službách pouze v případě, že se voják odmítne podrobit zdravotní prohlídce nebo vyšetření (viz níže). Podle vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti vojáků není posuzování očkovacího statusu obsahem zdravotní prohlídky. Aplikace očkovací látky není ani prohlídkou, ani vyšetřením.

Než se problém s očkováním vyřeší, mohou vojáci najít radu a pomoc na stránkách Pro Libertate. Níže uvádíme základní dokumenty vymezující rozsah očkování u jednotlivých kategorií vojáků, postupy popisující rozsahy zdravotních prohlídek a situaci, kdy dojde k odmítnutí očkování vojákem.

Domníváme se, že je vždy nezbytným předpokladem očkování každého člověka individuálně zvažovat rizika a přínosy očkování, bez ohledu na to, jakou profesi dotyčná osoba vykonává. Není možné rozhodnout o povinnosti očkovat každého vojáka od stolu hlavní hygieničky, obzvlášť, když zavedení takové povinnosti není podpořeno řádným zdůvodněním. Naprosto nepochopitelné a neakceptovatelné je to, že se armáda nepostarala o vojáka, u něhož došlo po vakcinaci k rozvoji závažného autoimunitního onemocnění, a kerý se místo podpory dočkal propuštění. Podporujeme vojáky, kteří se této aroganci moci vzepřou a věříme, že dojde k zahájení přezkoumání uvedeného nařízení dříve, než vojáci začnou hromadně odcházet.

Seznam odkazů

Odborný pokyn hlavní hygieničky Ministerstva obrany pro poskytovatele zdravotních služeb rezortu Ministerstva obrany k očkování vojáků proti vybraným infekčním nemocem

https://drive.google.com/file/d/1JX5N7DrTXzuaCRXA9F1tj821UCK_ACHq/view?usp=sharing

Rozhodnutí o zařazení do kategorie (včetně zdůvodnění potřeby očkování)

https://drive.google.com/file/d/1GXf9HXBWW6ClsDqX9T7UDVx3TLnVgmr1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UGFDw2HDE1o6Us8pDEUlGynEsX4tXXkn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18k3tAQ85eu0w0tXI7Fx_YmpDyj3SujpG/view?usp=sharing

Postup při odmítnutí nařízeného očkování zaměstnancem

https://drive.google.com/file/d/10SCp6yBXEMMVuavJ4mN9eCSOF73Uo7rZ/view?usp=sharing

Obsah, rozsah a organizace zdravotních prohlídek

https://drive.google.com/file/d/1taj8lQiL0k5tbJ5cYgvTahbquZwR_gPP/view?usp=sharing

Výskyt onemocnění klíšťovou encefalitidou a meningitidou u vojáků z povolání

https://drive.google.com/file/d/1T83CZRp4nSeDVG54fChA8cFuALMA4ghU/view?usp=sharing

Sdílejte