Formality

SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, z. s.

IČO: 10924221
Sídlo spolku: Dlouhá 618/14, 110 09 Praha 1, Staré Město,
Datum založení spolku: 1. června 2021
Zapsáno do spolkového rejstříku dne 7. června 2021
Stanovy spolku jsou uvedeny zde

Účet SMIS, na který můžete přispět, je založený u UniCredit Bank pod číslem 1429500002/2700.

Zakládající členové:

  • MUDr. Hana Zelená, Ph.D. – předsedkyně
  • RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D. – místopředsedkyně
  • Doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. – hospodář spolku
  • MVDr. Václav Fejt
  • RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
  • Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Členství:

Členem spolku se může stát fyzická osoba, která dosáhla 15. roku věku, i právnická osoba. Podmínkou členství je doručení vyplněné přihlášky a zaplacení členského příspěvku.