Činnost v Národním institutu pro zvládnutí pandemie