Vyjádření k podkladům pro jednání NIZP 19. listopadu 2021

Hana Zelená

 • Obecně – opatření musí být cílená.  Naopak od neefektivních opatření se znaky neoprávněné diskriminace skupiny obyvatel je třeba upustit. Je třeba dbát na důsledné dodržování zákonů a Ústavy ČR. Je zcela zásadní nastolit důvěru občanů ve smysluplnost navrhovaných opatření, informovat občany otevřeně a pravdivě.
 • Provést revizi efektivity současných opatření a jejich souladu s Ústavním pořádkem a v případě zjištění jejich neúčelnosti zvážit potřebu jejich dalšího trvání. Zavést jiné efektivnější způsoby opatření (viz další body) a jejich důkladnou konzultaci z pohledu právního. Nelze vyzývat k legislativním změnám (např. požadavek na zapojení policie do vymáhání opatření) bez důkladné analýzy současného právního stavu.
 • Vzhledem k masivnímu šíření nákazy mezi očkovanými je nutno k preventivnímu testování a k nařizování karantén přistupovat stejně u osob očkovaných i neočkovaných. Jde především o zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách, kteří by se měli pravidelně, např. ve dvoudenních intervalech, v období kulminace epidemie testovat, a to buď kvalitními antigenními testy (nezávisle prověřenými) nebo rychlými PCR testy. Šíření nákazy mezi očkovanými nelze nadále přehlížet, vynechání očkovaných z testování zdůvodněné potřebou jejich zvýhodňování je neobhajitelné.
 • Stejná pravidla by měla být nastavena při testování v ohniscích nákazy ve školních či pracovních kolektivech.
 • Vrátit do hry antigenní testy, které oproti PCR testům mají výhodu rychlosti a dostupnosti. Za podmínky profesionálního provedení a použití testů s ověřenou kvalitou.
 • K včasnému odhalení nákazy by měla být obnovena dostupnost bezúplatného antigenního testování široké veřejnosti bez ohledu na očkovací status. Uznávat by se měly pouze testy prověřené nezávislým testováním kvality.
 •  Kvalitní antigenní testy by měli mít k dispozici praktičtí lékaři pro dospělé i děti a testovat jimi všechny pacienty s příznaky ARI (očkované i neočkované).
 •  Upustit od testování bezpříznakových osob bez rizikových kontaktů. Vstup do různých kulturních, sportovních a podobných zařízení nepodmiňovat testem ani očkováním, nebude-li spolehlivě prokázána efektivita takovýchto opatření. Pakliže se naopak efektivita testování potvrdí, nutno bezpodmínečně trvat na testování všech návštěvníků bez ohledu na očkovací status.
 •  Zajistit, aby všem osobám s těžšími příznaky onemocnění Covid-19 byla včas poskytnuta lékařská péče včetně aplikace monoklonálních protilátek, pokud jsou indikovány. Upustit od ostrakizace neočkovaných jedinců, kteří v důsledku obav a studu přicházejí často k lékaři pozdě. Nabádat občany, aby v případě zhoršení zdravotního stavu neprodleně vyhledali lékařskou péči bez ohledu na svůj očkovací status.
 • Okamžitě ukončit neetickou „brutální kampaň“ a namísto toho se zaměřit na nenásilnou a trpělivou motivaci ohrožených osob, ideálně cestou praktických lékařů, kteří své pacienty znají.
 • Pravdivě informovat, že i očkovaní mohou onemocnět a šířit infekci. Vyzvat očkované osoby, aby nespoléhaly na svou „bezinfekčnost“, chránily se před nákazou a nepodceňovaly příznaky možného covidu-19.
 • Pravdivě informovat o účinnosti postinfekční imunity. Protilátky můžeme používat jako diagnostický marker prodělaného onemocnění. Uznávat osoby s protilátkami po prodělání nákazy jako imunní. Platnost pozitivního protilátkového testu by mohla být stanovena prozatím na 6 měsíců.
 • Identifikovat osoby ohrožené vážným průběhem. S okamžitou platností požadovat po laboratořích vyšetřujících protilátky, aby výsledky zaznamenávaly do ISINu. Na základě těchto údajů by se dalo analyzovat, jaké hladiny protilátek měly před onemocněním osoby, které se následně s covidem ocitly na JIP. Podle toho pak cíleně  indikovat aplikaci booster dávek. Pro tento účel by se dala s výhodou využít také data ze studie Proseco, pokud by se k výsledkům protilátek přiřadily z ISINu výsledky PCR a data o hospitalizacích.
 • Hana Zelená, 17.11.2021
Sdílejte