Jak očkování nebo prodělané onemocnění chrání před infekcí

Lucia Houfková, Hana Zelená, Arnošt Komárek, Robert Straka

OCHRANA PO OČKOVÁNÍ

Ochrana očkování vůči infekci po půl roce mizí

1) Katarská studie účinnosti vůči jakékoliv infekci:  Maximální účinnost vakcinace byla zjištěna první měsíc po druhé dávce (77,5 %), poté účinnost klesá, po čtvrtém měsíci se pokles zrychluje, v 5.-7. měsíci dosahuje cca 20 %. 

2) Švédská studie účinnosti vůči symptomatické infekci: Účinnost (Pfizer) v den 15-30 po plném naočkování byla 92 %, po 121-180 dnech byla 47 %, po 211 dnech nebyla účinnost detekovatelná. U vakcíny Moderny slábla ochrana pomaleji, u Astra Zeneky rychleji.

Ochrana očkování vůči přenosu po cca třech měsících slábne, delší data nejsou.
Tyto studie rovněž většinou trpí nedostatkem dat za delší období, většina vyhodnocuje pouze několik měsíců a tedy výsledky nelze použít na současnou situaci.

V odůvodnění opatření Ministerstva zdravotnictví se vyskytuje preprint studie z Holandska, kde účinnost plného očkování proti přenosu na plně očkované kontakty byla 40%, a na neočkované osoby byla 63%. Tato studie sice neobsahuje přímo informaci, jak dlouho měli naočkovaní od plného naočkování, ale z času sběru dat se dá odvodit, že většina nemohla mít od očkování déle než 5 měsíců, spíš mnohem méně cca 2-3 měsíce. Studie tedy nelze extrapolovat na delší období. Ve studii se navíc uvádí, že oproti předchozí studii došlo k poklesu odhadu účinnosti, pravděpodobné je pokračování trendu během delšího časového období.

JAKÁ JE OCHRANA PO INFEKCI?

Ochrana onemocnění vůči infekci drží 7-12 měsíců i déle
Obecně lepším prediktorem ochrany je pozitivita protilátek po prodělaném onemocnění, protože to je marker toho, že tělo komplexně proti nákaze bojovalo. PCR pozitivita je nižším prediktorem ochrany, protože se jedná pouze o důkaz viru na sliznicích, který mohl být pouze minimální, či se mohlo jednat o kontaminaci vzorku.
1) Pozitivita protilátek (bez ohledu na výši) chrání před reinfekcí po dobu nejméně 7 měsíců s 95% účinností.

2) PCR pozitivita chrání před reinfekcí aspoň 7 měsíců s 78% účinností

3) Prevalence adaptivní imunity vůči COVID-19 a reinfekce po uzdravení – komplexní systematický přehled a metaanalýza 12 011 447 jedinců: Přibližně 90 % osob dříve infikovaných virem SARS-CoV-2 mělo prokázanou imunologickou paměť vůči SARS-CoV-2, která přetrvávala nejméně 6-8 měsíců po vyléčení, a mělo nízké riziko reinfekce.

4) Německá společnost pro virologii: – Prokázaná doba ochrany po prodělané infekci SARS-CoV-2 je nejméně jeden rok. Z imunologického hlediska lze předpokládat podstatně delší trvání ochrany, což však vzhledem k omezené době pozorování nebylo dosud prokázáno odpovídajícími studiemi.
– Na základě těchto současných zjištění by měli být ti, kteří se uzdravili, zpočátku postaveni na roveň těm, kteří byli plně očkováni po dobu nejméně jednoho roku, v předpisech o kontrole pandemie (např. povinné testování).
– Doporučuje se přehodnotit doporučené načasování očkování po infekci virem SARS-CoV-2.

Sdílejte