Návrh na stanovení epidemického prahu u infekcí virem SARS-CoV-2

Jiří Beneš, Václav Fejt, Lucia Houfková, Arnošt Komárek, Robert Straka, Vojtěch Thon, Hana Zelená

19.ledna 2021

Epidemický práh se v dosavadní praxi využíval jen u chřipky. Vycházel přitom z incidence, která se  počítala podle počtu hlášení o případech ILI (influenza-like illness). Případy ILI reportovali praktičtí  lékaři na základě typických klinických příznaků, charakteristických pro chřipku (náhle vzniklá horečka,  artralgie, myalgie, suchý kašel, absence rýmy). Způsob hlášení zaručoval, že budou zachycovány jen  klinicky závažné případy – jen ty, které vedou nemocného k návštěvě lékaře. 

U covid-19 budou údaje o incidenci jistě vycházet z počtu případů ověřených PCR testem. Kdybychom  však brali v úvahu jen samotný počet PCR-pozitivních osob, byly by údaje zkreslené velkým  množstvím jedinců s asymptomatickým nebo velmi mírným průběhem, u nichž prodělání infekce není  důvodem k zavádění protiepidemických opatření. Za vhodné nepovažujeme ani rozhodování podle  počtu PCR-pozitivních hospitalizovaných osob, protože mnoho z nich je hospitalizováno z jiného  důvodu a přítomnost SARS-CoV-2 je u nich zjištěna jen v důsledku soustavného vyšetřování.  

Jako vhodný parametr pro stanovení epidemického prahu u covid-19 doporučujeme sledovat počet  PCR-pozitivních osob, které jsou hospitalizovány a které jsou léčeny oxygenoterapií. Počet nemocných léčených kyslíkem je denně vykazován a je to exaktní údaj, který vypovídá o  závažnosti nemoci. Časové zpoždění proti sledování incidence všech PCR-pozitivit činí řádově několik  dní; toto zpoždění je podle našeho názoru kompenzováno mnohem větší výpovědní hodnotou  vykazovaných čísel.  

Konkrétní hodnotu epidemického prahu doporučujeme definovat počtem 10 PCR-pozitivních osob  vyžadujících oxygenoterapii na 100.000 obyvatel.  

Tato hodnota je dostatečně nízká na to, aby umožňovala včasnou aktivaci systému opatření. Rovněž  kapacita lůžkových zařízení má při této úrovni varování ještě velkou rezervu.  

Vývoj epidemie při využití tohoto kritéria znázorňuje obrázek na následující straně (oxygenoterapie =  modrá křivka). 

SMIS
Sdílejte