Zkušenosti se stanovením koncentrace antigenu N (SARS-CoV-2) u těžce nemocných s COVID-19

Václav Fejt

Fluorescenční chromatografické stanovení antigenu N viru SARS-CoV-2 v séru pacientů se používá pro zjištění přítomnosti viru v organismu, tedy jako markeru replikace viru. V klinické praxi jím lze podepřít rozhodnutí o indikaci k léčbě a odhadnout i čas jejího ukončení. V článku napsaném pro prolekare.cz popisuji výsledky zjištěné u souboru pacientů s těžším průběhem COVID-19 hospitalizovaných v Nemocnici Havlíčkův Brod a u dvou minikazuistik týkajících se imunosuprimovaných osob.

V. Fejt – Koncentrace N antigenu u pacientů s COVID-19

Vyšetření se provádí z kapilární krve nebo ze separovaného séra. Vzorek s pracovním roztokem se inkubuje v chromatografické kazetce 15 minut a pak se měří přístrojem BOH-180. Rozmezí stanovení je 8,92 pg/ml – 1545 pg/ml. Ředěním séra je možné rozsah zvýšit až na 15 453 pg/ml.

Soubor zahrnoval 18 pacientů hospitalizovaných na ARO Nemocnice Havlíčkův Brod v prosinci 2021 a lednu 2022. Nemocní s těžkým průběhem COVID-19 byli monitorováni stanovením antigenu N viru SARS-CoV-2. Výsledky vyšetření jsou zobrazeny v grafu na obr. 1 – hodnoty jsou vynesené v logaritmickém měřítku, vodorovná přerušovaná čára značí hranici 100 pg/ml.

První vyšetření je z dne hospitalizace na ARO, tedy před zahájením intenzivní péče a terapeutických zásahů. Původně vysoké hladiny rychle klesaly po nasazení léčby na hodnoty < 100 pg/ml. 

Stanovení antigenu N v séru je dostupná metoda pro odhad replikace viru SARS-CoV-2 u pacientů v těžkém stavu. Lze jím podepřít rozhodnutí o indikaci k antivirové léčbě a odhadnout i čas jejího ukončení. U suprimovaných pacientů odráží prolongovanou dobu replikace viru. Více viz článek na prolekare.cz.

Sdílejte