Další postřehy k analýze T. Fürsta: „Úmrtí dle očkovacího statutu v roce 2021“

Jakub Kmec

Sešla se nám spousta rekcí na text Tomáše Fürsta, který poukazuje na záhadná nadúmrtí nevakcinovaných pojištěnců VZP v letních měsících.
Níže publikujeme příspěvek Jakuba Kmece z Univerzity Palackého v Olomouci, který rozebírá možné důvody. V jistém smyslu se jedná o nejdůležitější česká data od začátku epidemie, jsme tedy rozhodnuti nedat pokoj, dokud nebudou jasná.

Soubor k dispozici zde

covid-19 coronavirus booster vaccination concept
Sdílejte