Očkování dětí je vědecky neodůvodněné

Martin Jedlička

Britský Office of National Statistics (obdoba našeho ČSÚ) zveřejnil údaje o počtu obětí  onemocnění covid-19 mezi dětmi věkové skupiny 0–14 let  v Anglii a Walesu za období od února 2020 do prosince 2021 (1). V tomto období si covid-19 vyžádal pouze 2 oběti z této věkové skupiny.

V roce 2020 žilo v Anglii a Walesu dle oficiálních údajů ONS 11,4 milionů osob ve věkové skupině 0–15 let (2). Tedy za poslední dva roky zemřely z asi 11 milionů dětí  na covid-19  pouze 2 osoby. Dětí, které zemřely s COVIDem i na COVID, bude samozřejmě více, ale jen dvě děti byly natolik zdravé, že COVID u nich byl jedinou příčinou úmrtí.

Pokud použijeme ukazatel NNV (Number Needed to Vaccinate), tedy počet osob, které je třeba očkovat, abychom zabránili jednomu úmrtí na covid-19 pak v této věkové kategorii zjistíme, že  je třeba naoočkovat 5,5 mil. dětí!

V případě vakcíny Pfizer/Biontech pro tuto věkovou skupinu byla kombinovaná třífázová klinická studie zahájena, jak vyplývá z portálu www.clinicaltrials.gov, shromažďujícího údaje o testování léků a vakcín, v březnu 2021 a bude ukončena až v květnu 2026 (3).

Údaje o průběhu testování a vlastnostech vakcíny, zveřejněné 6. ledna 2022 v   časopise „The New England Journal of Medicine“ rovněž prokazují mimo jiné na to, že ve věkové kategorii 5–11 let

  • podklady, předložené EMA pro posouzení použití této vakcíny, byly vyhodnoceny s shromážděny pouze po 2–3 měsíčním testování vakcíny,
  • není známa doba trvání imunitní ochrany, dlouhodobá účinnost ani bezpečnost vakcíny,
  • nejsou také známy dlouhodobé potenciálně negativní účinky (4).

To dokazuje, že tvrzení  zastánců očkování dětí proti covidu a zprávy  většiny médií o tom, že vakcína je  bezpečná a účinná se nezakládají na faktech. Nicméně jsou stále dokola opakována ve stylu „stokrát opakovaná lež se stane pravdou“.

V souladu s Evidence Based Medicine je třeba, aby před očkováním bylo zaručeno, že benefit očkování převažuje nad rizikem. Při NNV, které je rovno 5,5 milionů, bychom museli mít zjištěno, že četnost úmrtí jako nežádoucího účinku vakcíny je mnohem nižší než 1 případ na 5,5 miliónu vakcín. Dokud toto zjištěno nebude, je očkování dětí experimentální vakcínou neetické, a tedy pro zdravotníky nelegální. Proto je třeba  očkování dětí jednoznačně a zásadně odmítnout.

  1. https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/covid19deathsandautopsiesfeb2020todec2021
  2. https://statswales.gov.wales/catalogue/population-and-migration/population/estimates/nationallevelpopulationestimates-by-year-age-ukcountry
  3. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643?term=bnt162b2&age=0&draw=5&rank=14
  4. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116298

Sdílejte