Sisyfova práce

Tomáš Fürst

Spolek Sisyfos

Slovutný spolek Sisyfos se vyjádřil k činnosti našeho spolku. Jak je u samozvaných fact-checkerů zvykem, nijak nerozporuje to, co říkáme, ale kde to říkáme, kdo nás cituje a tak podobně. V předposledním odstavci i jinak pozoruhodného textu však Sisyfos upustil skutečnou perlu:

“V oblasti našeho zájmu se jako zvláště nebezpečná dezinformační organizace jeví jejich pobočný spolek SMIS, protože jejich členové mají formální erudici v dané problematice. Z toho důvodu jsou schopni snad neúmyslně, ale dost možná i úmyslně produkovat sofistikované dezinformace. Precizní ověřování (fact-checking) takových textů je mimořádně náročné, proto je vhodnou strategií k odfiltrovávání dezinformací obsah vytvořený spolkem SMIS ignorovat.“

Přeložím vám to do češtiny: Dezinformace produkované SMIS jsou tak sofistikované, až jsou pravdivé, takže je nejde pomocí dat vyvrátit. Proto všechny na kolenou prosíme, ať je nečtou!

Konečně jsem pochopil, proč se spolek skeptiků jmenuje po bájném řeckém hrdinovi. Vyzývat všechny, ať ignorují pravdivý popis reality vytvořený lidmi, kteří danému oboru rozumí, je skutečně sisyfovská práce. Není na čase, aby kolega Grygar přestal zaštitovat tuto komedii svým jménem?

Sdílejte