Japonské vlnění

Tomáš Fürst

Již nějakou dobu fascinovaně hledím na covidová data z Japonska. Vůbec netuším, co si o nich mám myslet. A když nevím, tak se zeptám.

Na obrázku 1 níže je zachycen průběh epidemie v Japonsku od 1. ledna 2021 do 1. dubna 2023. Modře je zakreslen týdenní klouzavý průměr absolutního počtu nových nákaz, červeně týdenní klouzavý průměr absolutního počtu nově podaných covidových vakcín. Data jsou stažena z Our World in Data, server ovšem tento způsob zobrazení neumožňuje (proč vlastně?), obrázky jsou tedy moje vlastní.

Pojďme se postupně zaměřit na druhou, třetí a čtvrtou vlnu ve výše uvedeném obrázku. Pro každou vlnu vynásobíme počet nových případů (modrou čáru) takovou konstantou, aby se vrchol červeného a modrého kopce přibližně potkával a bylo možno jednoduše visuálně srovnat průběh obou křivek. Napřed se zaměříme na vrchol na jaře 2022.

Na první pohled je patrné, že modrá a červená křivka si velmi dobře odpovídají. Vrchol počtu nových případů v únoru 2022 jasně předchází vrcholu počtu očkování. Dalo by se tedy usuzovat, že ochota japonských obyvatel nechat se očkovat se velmi těsně odvíjí od vývoje epidemie. Pozoruhodné však je, že i oba menší vrcholy obou křivek v dubnu a květnu 2022 si velmi dobře odpovídají, a dokonce v případě květnového vrcholu už nelze říct, že by vrchol v počtu infekcí předcházel vrcholu v počtu vakcín. 

A takto vypadala situace na konci léta 2022.

Obě křivky si opět kvalitativně velmi dobře odpovídají. Tentokrát však již vakcinační křivka zřetelně předbíhá křivku nákaz. Dvojvrchol je jasně patrný jak v červené, tak v modré křivce, v červené křivce je však mnohem hlubší. 

Nakonec se podíváme na vývoj na přelomu let 2022 a 2023.

Zde již není pochyb o tom, že vrchol červené křivky (kolem 13. prosince) přichází před vrcholem v počtu nových nákaz (28. prosince). Propad mezi oběma vrcholy jde pravděpodobně na vrub přelomu roku, může se tedy jednat o statistický artefakt.

Poněkud škodolibě konstatuju, že kdyby takto vypadala křivka koncentrace oxidu uhličitého (červeně) a globální teploty (modře), tak máme už dávno zakázáno i dýchat. V tomto případě se však samozřejmě jedná o zcela bezvýznamnou datovou kuriozitu, kdy se obě křivky čirou náhodou takto zavlnily a různí dezinformátoři toho bezskrupulózně zneužívají k matení veřejnosti.

Sdílejte