Blog

Stanovení a význam protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2 | přednáška v Litomyšli

V pátek 14.května 2021 se Václav Fejt se Zuzkou Krátkou zúčastnili 20. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli, které se sice v Litomyšli nekonalo, vysílalo se z Prahy, ale bylo moc vydařené. Zatímco Vašek skvěle přednášel o diagnostice protilátek, Zuzka diskutovala v zákulisí. Škoda, že nelze přenést skvělou atmosféru z kuloárů… bylo to moc fajn a už abychom se mohli setkávat společně.

„Co je doma, to se počítá“ aneb výskyt koronavirové infekce v rodinách

Pokud jeden z rodičů onemocní infekcí koronavirem, pak pobyt s rodiči v karanténě je pro dítě bezesporu vysoce rizikovou situací. Ze zkušenosti víme, že ne všechny děti onemocní. Zajímalo nás, zda infekci nechytí nebo zda ji prodělají asymptomaticky. To se dá zjistit pomocí protilátek. Zjistili jsme opravdu (ne)překvapivou věc: nemocné děti (s klinickými příznaky)měly covid a protilátky a zdravé děti (bez klinických příznaků) nechytly infekci a protilátky neměly. Super výsledek naznačující, že spousta dětí je vůči infekci odolná, jen pro potvrzení těchto závěrů je třeba udělat studii větší!

Článek na webu proLekare.cz.

Arnošt Komárek na Hausbótu Petra Horkého

Na Zelený čtvrtek se Arnošt Komárek zastavil na Hausbótu Petra Horkého
(který se výjimečně natáčel v bytovém domě na břehu Vltavy na Smíchově).
Povídali si o nepostradatelnosti biostatistika v každém pořádném
biomedicínském výzkumu (kterým je též snaha pochopit epidemii) a mnoha
dalších věcech.

Nikdo nesbírá platná data COVIDu – Arnošt Komárek na Hausbotu Petra Horkého

Kritika výzkumné zprávy BISOP „Model šíření COVIDu-19 na základních školách“

Studie BISOP byla publikovaná 25.2.2021 a autoři v ní tvrdí, že
rotace na školách sníží nákazu až o 90 %. Byla použita jako jeden z
podkladů zdůvodňujících potřebu střídavého režimu škol i dalších režimových
opatření ve školách při jejich postupném jarním otevírání. Autoři kritiky A. Komárek a S. Katina zdůrazňují ve svém textu, že studie BISOP jes ohledem na otázku, zda a v jakém režimu otevřít školy, zcela nesmyslná. BISOP kritiku odmítnul s argumentem, že BISOP „používá pouze standardní metody matematického modelování ve společenských vědách“, k čemuž již není co dodat, jestliže BISOP považuje vývoj epidemie a chování viru za společenský a nikoliv přírodní proces.

Komenář k výzkumné zprávě BISOP „Model šíření COVIDu-19 na základních školách“

Jsou děti významnými šiřiteli koronavirové infekce?

Koronavirová epidemie omezila přístup ke vzdělání jednomu a čtvrt milionu dětí v Česku již ve dvou školních rocích. Žádný jiný stát neměl tak dlouho děti zavřené doma jako Česká republika.  Při zavádění on-line výuky se nebral zřetel na publikované vědecké studie sledující infekčnost dětí. Cílem publikace bylo upozornit na první českou epidemiologickou studii provedenou u dětí a mladé populace, a zároveň na zahraniční práce, jež se problematice infekčnosti dětí věnují.

Čtěte na webu proLekare.cz.

Zelený certifikát, health passport čili covid pas a bonusy za očkování

Problematika COVID pasů a jejich vystavování je velmi žhavým tématem a JUDr. Vladana Vališová se v něm zamýšlí nad tím, proč jsou vakcinovaní lidé zvýhodňováni oproti lidem s prodělanou infekcí, když imunita obou skupin je srovnatelná. A jak je možné, že jsou znevýhoďňováni neočkovaní a nikoho to netrápí?

Čtěte na webu Advokátnídeník.cz.