Blog

Kritika výzkumné zprávy BISOP „Model šíření COVIDu-19 na základních školách“

Studie BISOP byla publikovaná 25.2.2021 a autoři v ní tvrdí, že
rotace na školách sníží nákazu až o 90 %. Byla použita jako jeden z
podkladů zdůvodňujících potřebu střídavého režimu škol i dalších režimových
opatření ve školách při jejich postupném jarním otevírání. Autoři kritiky A. Komárek a S. Katina zdůrazňují ve svém textu, že studie BISOP jes ohledem na otázku, zda a v jakém režimu otevřít školy, zcela nesmyslná. BISOP kritiku odmítnul s argumentem, že BISOP „používá pouze standardní metody matematického modelování ve společenských vědách“, k čemuž již není co dodat, jestliže BISOP považuje vývoj epidemie a chování viru za společenský a nikoliv přírodní proces.

Komenář k výzkumné zprávě BISOP „Model šíření COVIDu-19 na základních školách“

Jsou děti významnými šiřiteli koronavirové infekce?

Koronavirová epidemie omezila přístup ke vzdělání jednomu a čtvrt milionu dětí v Česku již ve dvou školních rocích. Žádný jiný stát neměl tak dlouho děti zavřené doma jako Česká republika.  Při zavádění on-line výuky se nebral zřetel na publikované vědecké studie sledující infekčnost dětí. Cílem publikace bylo upozornit na první českou epidemiologickou studii provedenou u dětí a mladé populace, a zároveň na zahraniční práce, jež se problematice infekčnosti dětí věnují.

Čtěte na webu proLekare.cz.

Zelený certifikát, health passport čili covid pas a bonusy za očkování

Problematika COVID pasů a jejich vystavování je velmi žhavým tématem a JUDr. Vladana Vališová se v něm zamýšlí nad tím, proč jsou vakcinovaní lidé zvýhodňováni oproti lidem s prodělanou infekcí, když imunita obou skupin je srovnatelná. A jak je možné, že jsou znevýhoďňováni neočkovaní a nikoho to netrápí?

Čtěte na webu Advokátnídeník.cz.

Korelace a kauzalita

Během celé epidemie viru SARS-CoV-2 jsme konfrontováni s nejrůznějšími
tzv. matematickými modely. Mnozí na základě těchto modelů též usuzují na
účinnost nejrůznějších opatření. V textu, který navazoval na jednu facebookovou kritiku blogu Karla Janečka „Corona matematicky i lidsky vysvětluje A. Komárek rozdíl mezi korelací a kauzalitou. To, že se dva jevy (např. vládní opatření a zlepšující či zhoršující epidemická situace) vyskytují najednou (korelují spolu) totiž ještě ne nutně znamená, že jeden z nich způsobuje ten druhý (jsou v příčinném, kauzálním vztahu).

Korelace a kauzalita: polemika s jednou reakcí na blog „Corona matematicky i lidsky“ od Karla Janecka

Antigenní testy plošně? Myšlenka hezká, užitek sporný!

Článek o rizicích spojených s plošným testováním školáků pomocí antigenních nebo i PCR testů jsme začali psát pro časopis Alergie už koncem února. Přibližně měsíc byl v preprint verzi k dispozici na stránkách ČSAKI a nyní je již k dispozici zde. Testujeme nejen ve školách, ale i na pracovištích, v hospodách, na sportovištích i jinde a patrně nás (resp. naše vládní činitele) to ještě chvíli bude bavit.

Do budoucna s covidovým pasem?

Už v půlce března publikoval v Konzervativních novinách Václav Fejt své zamyšlení nad tím, podle jakých kritérií by se mělo vydávat „potvrzení o bezinfekčnosti“ zvané COVID-pas. Vypadá to logicky a jednoduše. Proč dosud nepanuje shoda mezi státy, to nám rozum nebere.

Celý text na webu KonzervativníNoviny.cz.

Demographic and public health characteristics explain large part of variability in COVID-19 mortality across countries

Již v dubnu 2020 se MUDr. Ondřeji Hradskému z FN Motol úplně nepozdával
přístup české vlády k epidemii. Na základě běžně dostupných COVIDových
dat potom O. Hradský ve spolupráci s A. Komárkem odhadnul statistický
model, který naznačuje, že ani na jaře 2020 nebyla Česká republika „best
in COVID“ a naopak ani tehdejší pranýřování Švédska nebo Itálie za
nezvládnutí epidemie nebylo zcela na místě. Stačí se podívat, v jakých
„rizikových“ faktorech, např. stáří populace, se jednotlivé státy liší a
až poté soudit. Článek byl později přijat k publikaci v European
Journal of Public Health
.

Demographic and public health characteristics explain large part of variability in COVID-19 mortality across countries