Kritika výzkumné zprávy BISOP „Model šíření COVIDu-19 na základních školách“

Studie BISOP byla publikovaná 25.2.2021 a autoři v ní tvrdí, že
rotace na školách sníží nákazu až o 90 %. Byla použita jako jeden z
podkladů zdůvodňujících potřebu střídavého režimu škol i dalších režimových
opatření ve školách při jejich postupném jarním otevírání. Autoři kritiky A. Komárek a S. Katina zdůrazňují ve svém textu, že studie BISOP jes ohledem na otázku, zda a v jakém režimu otevřít školy, zcela nesmyslná. BISOP kritiku odmítnul s argumentem, že BISOP „používá pouze standardní metody matematického modelování ve společenských vědách“, k čemuž již není co dodat, jestliže BISOP považuje vývoj epidemie a chování viru za společenský a nikoliv přírodní proces.

Komenář k výzkumné zprávě BISOP „Model šíření COVIDu-19 na základních školách“

Sdílejte