Jaká je imunita středoškolských studentů vůči koronaviru?

Václav Fejt, Zuzana Krátká, Hana Zelená, Arnošt Komárek

Tak už máme na stránkách serveru www. prolekare.cz zveřejněny první výsledky séroprevalenční studie.

Pro nezdravotníky shrnujeme základní informace. Pracujeme na publikaci, čímž získáváme nové závěry. Proto jsme dne 20.7. 2021 tento dokument zaktualizovali. Tedy podívejte se na finální počty a nový graf.

Studii jsme provedli v Gymnáziu v Havlíčkově Brodě v období od 8. do 21. června 2021. Zúčastnilo se jí celkem 196 studentů, z toho bylo 144 dívek (80,0 % všech dívek) a 52 chlapců (61,2 % všech chlapců), tedy 74,0 % všech studentů tří ročníků vyššího gymnázia. Cílem séroprevalenční studie bylo zjistit, kolik studentů již má protilátky proti koronaviru. Protokol studie je uveden zde. Byl schválen etickou komisí havlíčkobrodské nemocnice. Studie byla financována formou veřejné sbírky. Odběr krve a zpracování vzorků proběhlo v imunologické laboratoři Nemocnice Havlíčkův Brod. Protilátky IgG proti S proteinu v séru byly vyšetřeny metodou CLIA Abbott.  Hranice pozitivity je u této metody 50 AU/ml.

Kolik studentů mělo pozitivní protilátky?

Pozitivní protilátky jsme zjistili u 90 studentů (45,9 %) a negativní protilátky u 106 studentů (54,1 %) (Tabulka 1). Mezi ročníky nebyly zjištěny významné rozdíly.

Tabulka 1. Odhad séroprevalence (a) v populaci studentů vyššího gymnázia, (b) po jednotlivých ročnících.

věková skupinaprotilátky negativníprotilátky pozitivníproporce pozitivních [%]95% konfidenční interval [%]
všechny1069045,938,8–53,2
první ročník473139,729,0–51,5
druhý ročník303352,439,5–65,0
třetí ročník292647,333,9–61,1

Tedy téměř polovina středoškoláků měla hladinu IgG protilátek, jež je považována za průkaznou pro proběhnutí infekce. Hladina protilátek je uvedena v Grafu 1.

Graf 1. Hladina IgG protilátek u studentů. Negativní: séronegativní studenti bez známého kontaktu s koronavirem. Nevnímaví: séronegativní studenti, kteří byli v karanténě kvůli nákaze v rodině. Pozitivní: séropozitivní studenti.

V Tabulce 2 jsou uvedené hodnoty protilátek zjištěné u studentů bez protilátek a s protilátkami. 

Tabulka 2. Rozdělení hladin protilátek IgG.

  hladina IgG [AU/ml]
 NprůměrSDmediánQ1–Q3min–max
všichni196283,2685,98,2    0,9–298,3    0,0–7290,0
protilátky negativní1062,85,11,20,0–3,50,0–32,0
protilátky pozitivní90613,6909,2355,4176,8–699,6  64,2–7290,0

Pro přibližně 25 % séropozitivních studentů bylo zjištění protilátek překvapením, jelikož u nich nebyla v minulosti detekována infekce virem SARS-CoV-2.

V kolika rodinách se vyskytla infekce?

Pomocí dotazníků  jsme zjistili, že infekce se vyskytla  u 88 ze 196 rodin (44,9 %). (Pozn. údaje v dotaznících jsme v případě nejasností ověřovali ještě telefonicky nebo e-mailem, proto nám oproti datům v první verzi zprávy několik osob ve skupině s karanténou přibylo). Z celkem 88 studentů, kteří museli být s rodiči v karanténě, 61 studentů (69,3 %) mělo pozitivní protilátky, ale u 27 studentů (30,7 %) byly protilátky negativní. Tito studenti neměli klinické příznaky a ani pozitivní PCR test. Tuto skupinu jsme označili jako „nevnímavou“. Není pravděpodobné, že by v průběhu 14 denní expozice u studentů nedošlo ke kontaktu s virem. Organismus však mohl na infekci zareagovat pomocí nespecifické či T buněčné imunity, případně pomocí jiných protilátek, než které náš test stanovoval.  Každopádně tato zhruba čtvrtina středoškolské populace byla v době expozice vůči nákaze koronavirem nevnímavá (Tabulka 3).

Tabulka č. 3Odhad proporce osob nevnímavých vůči nákaze virem SARS-CoV-2  v populaci studentů vyšších ročníků gymnázia v Havlíčkově Brodě.

věková skupinavnímavínevnímavíproporce nevnímavých [%]95% konfidenční interval [%]
všechny612730,721,5–41,5
první ročník251028,615,2–46,5
druhý ročník221133,318,6–51,9
třetí ročník14630,012,8–54,3

Závěry

Naše séroprevalenční studie  potvrdila, že velký podíl mladých lidí již byl v kontaktu s koronavirem a je do značné míry odolný vůči nákaze. Studenti s protilátkami přispívají  k navození „kolektivní imunity“. Z dostupných publikací vyplývá, že u osob, které mají protilátky, je riziko reinfekcí po dobu minimálně 6-7 měsíců velmi nízké. Pokud reinfekci mají, pak probíhá asymptomaticky a nebo jen s velmi mírnými projevy onemocnění

Uvedené výsledky představují jen malou část z dat, která byla analyzována v naší studii. O dalších výsledcích vás budeme informovat na našich stránkách.  

MOC VÁM DĚKUJEME

Velmi děkujeme řediteli Gymnázia Havlíčkův Brod PhDr. Hynku Bouchalovi, Ph.D., a všem zaměstnancům školy, kteří se na studii podíleli, za pomoc s její organizací. Děkujeme také vedení Nemocnice Havlíčkův Brod a zaměstnancům laboratoře za pomoc s realizací vyšetření. V neposlední řadě děkujeme desítkám dárců, kteří naši studii pomohli financovat. Největší radost máme z toho, jaký zájem o ni měli studenti a jak pozitivní ohlas vyvolala (nejen) v jejich rodinách. Děkujeme za pomoc a připomínky také Tomáši Fürstovi a Lucii Houfkové.

Sdílejte