Výzva absolventů vysokých škol České konferenci rektorů

členové společností PRO LIBERTATE a SMIS

Česká konference rektorů (ČKR) vyzvala dne 6. srpna 2021 všechny studentky a studenty vysokých škol ČR, aby byli odpovědní a nechali se očkovat proti koronaviru. Podle ČKR představuje očkování nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy všech občanů a zároveň umožnit plnohodnotné vzdělávání v nadcházejícím semestru.

Domníváme se, že představitelé vysokých škol tímto aktem prokázali jednostranné vidění situace a při svém rozhodování opomenuli několik důležitých faktů:

A) že studenti vysokých škol nepředstavují rizikovou skupinu osob a očkování proti onemocnění COVID-19 pro ně nemá zdravotní přínos

B) že velký počet studentů onemocnění již prodělalo a má protilátky nebo aktivovanou buněčnou imunitu

C) že dostupné očkování nezajišťuje, že očkovaní studenti nebudou i tak přenašeči infekce

D) že po nakažení jsou mladí lidé velmi často bez klinických příznaků, tedy je nelze odhalit

E) že podmiňovat přístup ke vzdělání jakýmkoliv „povinným očkováním“ je nezákonné

Zaslali jsme proto ČKR Výzvu absolventů vysokých škol ČKS, ve které je žádáme, aby buď dodali podklady, na základě kterých se rozhodli preferovat očkování jako jedinou možnou cestu k zajištění činnosti vysokých škol nebo aby svou výzvu stáhli.

Pokud s námi souhlasíte, můžete se k ní připojit.

Sdílejte