PROSECO – výsledky brněnské séroprevalenční studie

Zuzana Krátká

Výsledky největší české studie séroprevalence potvrzují vysokou promořenost české populace Jediná česká séroprevalenční studie PROSECO, kterou vede prof . MUDr. Vojtěch Thon z brněnského RECETOXu, ukončila první fázi a autoři zveřejnili její výsledky v publikaci „Dynamics of Seroconversion of Anti-Sars-Cov-2 Igg Antibodies in the Czech Unvaccinated Population: Nationwide Prospective Seroconversion (Proseco) Study“.

Do studie se hlásili dobrovolníci, kteří si nechali stanovit IgG protilátky proti S proteinu. Do studie bylo zahrnuto více než 30 tisíc osob. Zatímco v říjnu / listopadu 2020 bylo zjištěno 28 % séropozitivních osob, v prosinci 2020 to bylo 43 % a v únoru / březnu 2021 již 51 %. Vyšší séropozitivita byla zjištěna u symptomatických než u asymptomatických osob (76 % vs 34 %). Třetina asymptomatických osob měla protilátky. 28 % osob s protilátkami nemělo provedeno v době onemocnění PCR test. Další odběry budou účastníci studie absolvovat po půlroce a po roce.

Studie byla podpořena Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR. Na studii Proseco se vedle pracovníků z centra Recetox Masarykovy univerzity podíleli i odborníci z University College London, kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a ÚZIS. Více viz https://www.novinky.cz/domaci/clanek/koronavirem-se-nakazila-vice-nez-polovina-dospelych-cechu-tvrdi-studie-40369397

Sdílejte