Jaká je imunita středoškolských studentů vůči koronaviru?

Václav Fejt, Zuzana Krátká, Hana Zelená, Arnošt Komárek

V květnu 2021 jsme si studii vymysleli, počátkem června jsme oslovili ředitelství gymnázia v Havlíčkově Brodě, během tří týdnů Vašek Fejt se svým týmem odebral krev a vyšetřil protilátky dvěma stovkám jejich studentů, během dalších dvou týdnů jsme data spočítali a koncem července jsme odevzdali publikaci do Časopisu lékařů českých. Dne 20.srpna 2021 byla publikace zveřejněna a během týdne se vytištěná dostane do schránek lékařům. Když z klinického výzkumu neděláte vědu, můžete se v rekordně krátkém čase dostat k důležitým závěrům. To vše bylo umožněno díky nadšení kolektivu autorů, spolupracujících lidí na gymnáziu i v nemocnici v Havlíčkově Brodě. A hlavně díky finanční pomoci desítek dárců, kteří tuto studii pomohli financovat. MOC VŠEM DĚKUJEME!

Souhrn:

Děti a mladí lidé jsou nejméně ohrožení koronavirovou infekcí, a tudíž
i následky onemocnění COVID-19. Pandemie však dramaticky zasáhla
jejich životy v důsledku mnohaměsíčního uzavření škol, které mělo
zabránit šíření infekce. V Česku byly střední školy uzavřené od 14. října
2020 do 24. května 2021, s malou přestávkou před Vánoci
. Infekce se
však ke studentům dostala nejčastěji od jejich rodičů, kteří se zpravidla
nakazili v zaměstnání.
Cílem této studie bylo zjistit pomocí vyšetření protilátek, kolik studentů gymnázia v Havlíčkově Brodě nákazu prodělalo. Pomocí dotazníků
jsme zjišťovali, kolik z nich bylo v karanténě. Soubor osob zahrnoval
196 studentů ve věku 15–19 let.
Vyšetření IgG protilátek proti antigenu
S (Abbott, Architect) bylo provedeno v červnu 2021.
Přítomnost protilátek byla prokázána u 90 ze 196 studentů (45,9 %).
Koronavirová infekce byla prokázána v 88 rodinách – u 61 (69,3 %)

studentů, kteří byli v karanténě, byly zjištěny protilátky, zbylých 27
studentů
nemělo protilátky, klinické příznaky, ani nebyli PCR-pozitivní.
Považujeme je tedy za v dané době nevnímavé k nákaze.
Navzdory přerušení prezenční výuky ve školách a s tím spojenému
omezení kontaktů došlo k významnému promoření studentů koronavirovou infekcí. Polovina ze sledovaného souboru již je k onemocnění
do značné míry odolná (má protilátky). Další část studentů byla vůči
onemocnění nevnímavá, neboť při kontaktu s nakaženým v rodině
neonemocněli.

V.Fejt – Hladina IgG protilátek u studentů vyššího gymnázia, Časopis lékařů českých 4/2021
Pozn.: Negativní – séronegativní studenti bez známého kontaktu s koronavirem.
Nevnímaví – séronegativní studenti, ale v karanténě kvůli nákaze v rodině.
Imunní – séropozitivní studenti.
Stanoveno metodou CLIA Abbott, za pozitivní jsou považovány hodnoty > 50 AU/ml.

Pro nezdravotníky, kteří se na stránky ČLČ nedostanou, je soubor k dispozici zde:

Sdílejte