Očkovací corrigendum

Tomáš Fürst, Lucia Houfková

Od pozorného čtenáře jsme dostali připomínku k našemu výpočtu rizika očkování pro mladé muže, kteří již infekci prodělali. Kolega píše, že mu nesedí číslo 85 případů hospitalizace s myokarditidou na 100 tisíc vakcín a soudí, že mělo jít o 85 případů na milion vakcín. Omlouváme se, kolega s ostřížím zrakem má pravdu, skutečně se jedná o 85 případů na milion, nikoliv na 100 tisíc vakcín. Omylem jsem uvedli jiné jednotky, přestože jsme ve výpočtech uvažovali případy na milion, právě aby čísla byla porovnatelná. Odhad rizika hospitalizace díky tomuto jednomu konkrétnímu nežádoucímu účinku vakcíny u dané kohorty mužů ve věku 18–24 let, kteří již infekci prodělali, vychází na 85 případů na milion, zatímco (nadsazený) horní odhad rizika hospitalizace při opakované infekci ze všech příčin vychází na 80 případů na milion, což je méně. 

Mezitím se však objevil další nezávislý pokus o risk-benefit analýzu očkování mladých lidí. Preprint článku dochází k závěru, že pro zdravé chlapce ve věkové kohortě 12–17 let je riziko nežádoucích účinků spojených s CAE (cardiac adverse event, srdeční komplikace) po  druhé dávce mRNA vakcíny  vyšší než jejich riziko hospitalizace z důvodu onemocnění COVID-19. Všimněte si, že citovaný výpočet dokonce nijak nerozlišuje mezi prvotní infekcí a reinfekcí.

Skutečnost je tedy patrně ještě více vychýlena v neprospěch očkování mladých chlapců.

Sdílejte