Zvýšená úmrtnost po první dávce vakcíny?

Tomáš Fürst

Kamarád chodí do hospody, kde mu chlapi u piva sdělili zaručeně pravou informaci: Všichni očkovaní do tří let zemřou. Je třeba tyto fake-news uvést na pravou míru. Není to pravda. Ministerstvo zdravotnictví na svém webu zveřejnilo tabulku 4, ze které jasně vyplývá, že nezemřou všichni, ale jen někteří.

Z tabulky jsem si dovolil vyrobit tento graf:

7 denní počet zemřelých na 100 tisíc obyvatel dle dat ÚZIS v období leden až září 2021
7 denní počet zemřelých na 100 tisíc obyvatel dle dat ÚZIS – detail květen až září 2021

Obrázek dole obsahuje detail obrázku nahoře, protože po konci epidemie v Českých zemích už v původním měřítku nebyl počet zemřelých vůbec vidět. Oba obrázky ukazují počet zemřelých s COVIDem v roce 2021 dle vakcinačního statutu, vždy přepočtený na 100 tisíc lidí tak, aby sloupce byly srovnatelné. Čísla pocházejí přímo z tabulky MZd, nic jsem nepočítal ani neměnil.

Na první pohled je na horním obrázku patrná neuvěřitelná výška žlutých sloupců. Tedy pravděpodobnost, že zemřete s COVIDem, pokud máte za sebou první očkování, byla v únoru, březnu a dubnu (kdy u nás epidemie skutečně řádila a umíralo se hodně) násobně vyšší, než pokud jste očkovaní nebyli. Moment, nemělo by to být naopak?

Je několik možností, jak tento nesmírně zajímavý úkaz vysvětlit:

  1. Na začátku kampaně byli očkováni především staří a nemocní lidé. Není tedy divu, že jich mnoho zemřelo. Není ale jasné, proč zemřeli právě s COVIDem. Upozorňuji, že tabulka neobsahuje všechna úmrtí, ale pouze úmrtí s COVIDem.
  2. Je možné, že první dávka vakcíny v některých kohortách dosti razantně zvyšuje pravděpodobnost infekce a následného úmrtí. Nejsme první, kdo si této podivnosti v datech všiml, viz [1–4].
  3. Taky je možné, že první dávka vakcíny vyvolá u některých lidí zásadní nežádoucí účinky a jejich lékař jim další dávku nedoporučí (či oni sami prostě pro další dávku nepřijdou). O takových případech víme, ale dotyční lékaři se takovým doporučením v současné vyhrocené atmosféře samozřejmě nikde nechlubí. Tito pacienti potom zřejmě zůstanou v systému „viset“ se statutem „po první dávce“. Zvýšená mortalita by potom šla na vrub nežádoucím účinkům vakcín. Mimochodem, dost se zapomíná na to, že break-through infekce – tedy infekce po vakcinaci – je zásadní nežádoucí účinek, a je tedy povinnost jej hlásit na SUKL! Osobně nevím ani o jedné průlomové infekci, která by byla takto ohlášena, a to navzdory několika tisícům PCR pozitivních osob s dokončenou vakcinací reportovaných samotným ÚZISem.

Domnívám se, že zveřejněná data jsou natolik podivuhodná, že bychom měli požadovat jasné a srozumitelné vysvětlení, zda není důvod k obavám stran bezpečnosti vakcín.

[1] https://boriquagato.substack.com/p/the-number-of-single-vaxxed-people?r=fr9ua&utm_campaign=post&utm_medium=email&utm_source=

[2] https://twitter.com/realjoelsmalley/status/1442969001450164224?s=21

[3] https://twitter.com/countrygardener/status/1442499356322529285?s=21

[4] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.08.21252200v1


Sdílejte