Olomoucké Forum Koronavirum – diskuse odborníků o COVID-19

Tomáš Fürst

Zdroj: https://www.upol.cz/nc/kalendar/akce/cal/2021/09/14/event/tx_cal_phpicalendar/3822/

Základní podmínkou úspěšného řešení jakéhokoliv problému je otevřená, svobodná a vážně míněná diskuse. Poskytovat prostor pro takovou diskusi je jedním z hlavních poslání akademických institucí. Proto jsme velice rádi, že se na půdě Univerzity Palackého v Olomouci podařilo zorganizovat 14. září 2021 akci Forum Koronavirum. Šlo o setkání lidí, kteří se na problémy způsobené epidemií dívají z různých úhlů, ne vždy je vnímají stejně, ale jsou ochotni a schopni spolu mluvit.

V rámci tří bloků se sešli lékaři, přírodovědci, matematici, ale i reprezentanti věd společenských a humanitních. Blok medicínský obsahoval celou řadu zajímavých přednášek. V bloku matematickém šlo o kombinaci přednášek s diskusí. A zajímavé diskuse jsme se dočkali v bloku společenskovědním. Ne vždy spolu účastníci souhlasili, ale vedli kultivovanou, odpovědnou a vážně míněnou debatu.

Domníváme se, že jen tímto způsobem se můžeme přiblížit k pravdě, kterou alespoň my přírodovědci vnímáme jako co nejtěsnější soulad mezi naší výpovědí a obrazem reality, který získáváme skrze různá měření a sběr dat. Podstatné je, že o hledání pravdy usilujeme.

Organizátoři: Tomáš Fürst, Eliška Sovová

SEKCE IMUNOLOGICKO, MIKROBIOLOGICKO, LABORATORNÍ A VAKCINAČNÍ
Prof. Eliška Sovová – Úvodní slovo 0:00:00

Doc. Martin Kubala – Úvod děkana PřF ÚPOL – 0:02:50

Prof. Milan Raška – SARS-CoV-2 infekce – 0:06:00

Prof. Milan Kolář – Dopad Covid-19 na antimikrobiální rezistenci – 0:44:38

Prof. Jiří Beran – Covid-19 trochu jinýma očima aneb co sledovat – 1:05:00

Prof. Roman Prymula – Covid-19 a protilátky – 1:18:00

Prof. Vojtěch Thon – Prospektivní celostátní studie sérokonverze anti- SARS-CoV-2 protilátek a její důsledky – 1:35:50

Prof. Omar Šerý – Testování přítomnosti SARS-CoV-2 viru v těle člověka a prostředí -1:48:30

Prof. Jaroslav Turánek – Vakcíny proti Covid-19 -2:07:00

Blok 1.

SEKCE STATISTICKÁ

Doc. Michal Botur – Úvodní slovo – 0:00:00

Prof. Dalibor Štys – Měření covid- systémový pohled – 0:00:56

RNDr. Tomáš Fürst – Matematické modelování a jeho limity v době epidemie -0:21:55

RNDr. Ondřej Vencálek – Evidence Based Medicine v době COVIDové – 0:40:36

Blok 2.

SEKCE ETICKO, PRÁVNĚ, FILOSOFICKÁ

Prof. Tomáš Zima – Úvodní slovo – 0:02:53

Diskuse o společenských přesazích epidemie COVID-19 se zúčastnili:

Prof. Inge Fialová

Prof. Vladimíra Dvořáková

Prof. Josef Jařab

JUDr. Tomáš Nielsen

Prof. Jiří Zlatuška

Blok 3.
Sdílejte