Teze o SARS-CoV-2 a COVID-19 a doporučená opatření

Jiří Beneš, Miloš Bohoněk, Pavel Dřevínek, Zuzana Krátká, Hana Zelená

SARS-CoV-2 autorka M. Pomiklová, ZÚ Ostrava

V autorském týmu se sešli čtyři lékaři a jeden biolog. Naše zaměření a naše zkušenosti s problematikou covid-19 jsou rozdílné – jinak se na diskutovaná témata dívá infektolog, a jinak hematolog, mikrobiolog, viroložka nebo imunoložka. Trvalo nám několik týdnů, než jsme v některých otázkách našli shodu.

V první části naší práce uvádíme aktuální informace týkající se diagnostiky infekce SARS-CoV-2, vyšetření protilátek a popisujeme úskalí s plošným testováním kolektivů. V další části se věnujeme problematice očkování, které podporujeme zejména u rizikových osob, současně však zastáváme názor, že by mělo být dobrovolné. Třetím diskutovaným problémem je porovnání imunity získané po infekci a po vakcinaci. Prodělání infekce má svá rizika, ale v ČR je po předchozích vlnách epidemie velký počet osob, které již mají tuto zkušenost za sebou, mají protilátky a jejich imunita je dlouhodobá.

Velmi rychle přibývají také osoby, které prodělávají infekci, ačkoliv jsou očkované! Přítomnost protilátek po infekci nebo po očkování znamená sice nižší riziko rozvoje těžkého onemocnění nebo úmrtí, přesto není ani pro jednu skupinu stoprocentní jistotou, že dotyčný nemůže být infekční a nemůže prodělat lehkou formu onemocnění. Zatímco po infekci je imunita dlouhodobá, po očkování dvěma dávkami odolnost vůči infekci klesá. Na závěr uvádíme naše doporučení k řešení současného stavu.

Doufáme, že tento dokument bude kvalitním podkladem pro diskuse s dalšími odborníky. Určitě se najdou jeho kritici. Ale jen a pouze odborná diskuse podložená fakty a daty nás může posunout dál do toužebně vyhlíženého „normálu“.

Sdílejte