Lysenkova cena pro CDC

Tomáš Fürst

https://brownstone.org/articles/a-review-and-autopsy-of-two-covid-immunity-studies/

Americké CDC nedávno zveřejnilo studii kolektivu autorů Bozio et al., která tvrdí, že očkování chrání proti opakované infekci lépe než předchozí prodělání nemoci. Když navštívíte příslušnou stránku, vyzývavě na vás hned pod shrnutím výsledků studie svítí zpráva „Get vaccinated as soon as possible“, kde se doslova uvádí, že „všichni způsobilí by měli být očkováni proti COVIDu co nejdřív, včetně těch, kteří dříve prodělali infekci virem SARS-CoV-2.“

To je nesmírně zajímavé zjištění, zejména vzhledem k datům, která dnes vidíme kolem sebe. Čerstvé zprávy z českého ÚZISu (k 31.10.2021) totiž vypadají takto:

INFEKCENeočkovaníOčkovaníCelkem
Neprodělali54 43318 68073 113
Prodělali1 2923291 621
Celkem55 72519 00974 734
Rozdělení celkového počtu nakažených (součet denních přírůstků) během října 2021 dle vakcinačního statutu a prodělání nemoci. Nedokončené očkování řadíme do kategorie „neočkovaní“.
JIPNeočkovaníOčkovaníCelkem
Neprodělali15993252
Prodělali000
Celkem15993252
Rozdělení počtu hospitalizovaných na JIP ke dni 31.10.2021.

Na první pohled je tedy zřejmé, že prodělání nemoci chrání před infekcí nejméně o řád lépe než vakcinace. U hospitalizací na JIP je situace ještě jednoznačnější. Data z jiných zemí toto pozorování potvrzují. Asi nejrozsáhlejší a nejlépe provedená izraelská studie, která se tomuto tématu věnuje, došla k závěru, že rekonvalescenti mají téměř třicetkrát menší šanci opakovaně (symptomaticky) onemocnět než očkovaní, kteří nemoc ještě neprodělali.

Pojďme se tedy podívat, jak se kouzelníkům v CDC podařilo dosáhnout výsledky, které jsou v naprostém rozporu s daty pozorovanými u nás i jinde ve světě. Autoři (z nichž mnoho pracuje pro různé farmaceutické firmy) se zaměřili na 140 tisíc lidí, kteří byli mezi 1. lednem a 1. září 2021 v USA hospitalizovaní “for COVID-like illness”. Z nich vybrali ty, u kterých byl při této hospitalizaci proveden PCR test – těch bylo asi 94 tisíc. Všimněte si, že asi třetině lidí, kteří jsou v nemocnici “for COVID-like illness” nikdo v USA neudělal PCR test, což je pozoruhodné. Ale hlavně zaznamenejte, že autoři pečlivě neříkají, jak onen PCR test vyšel u zmíněných 94 tisíc hospitalizovaných.

Z těchto 94 tisíc pacientů dále vybrali jen takové, kteří měli někdy dříve proveden aspoň jeden PCR test. Tím došli ke dvěma skupinám, které vzájemně srovnali. Skupina A obsahovala 1020 lidí, kteří v době hospitalizace nebyli očkovaní a někdy předtím měli pozitivní PCR test. Skupina A tedy sestává z neočkovaných rekonvalescentů. Skupina B obsahovala 6328 lidí, kteří měli v minulosti všechny PCR negativní a zároveň byli v době hospitalizace plně očkováni dvěma dávkami mRNA vakcíny. Skupina B tedy sestává z očkovaných dříve neprodělavších.

Všichni ostatní (tedy asi 133 tisíc lidí z původních 140 tisíc) byli ze studie vyloučeni! Ukázalo se, že 8.7% lidí ze skupiny A bylo hospitalizováno s pozitivním PCR testem, zatímco 5.1% lidí ze skupiny B bylo hospitalizováno s pozitivním PCR testem. Z toho autoři vyvozují, že „All eligible persons should be vaccinated against COVID-19 as soon as possible, including unvaccinated persons previously infected with SARS-CoV-2.“

Znovu upozorňuji, že drtivá většina z oněch 7348 lidí, které autoři ze studie nevyloučili, měla při hospitalizaci negativní PCR test, byli to tedy lidé hospitalizovaní s jinou respirační chorobou než COVIDem. Vůbec není jasné, proč autoři srovnávají COVIDové pacienty zrovna s kohortou pacientů trpících jiným respiračním onemocněním. Pouze 413 lidí (z oněch 7348) mělo při hospitalizaci pozitivní PCR test, z toho 324 očkovaných a 89 neočkovaných rekonvalescentů.

Není jasné, jestli ze studie s tímto designem vůbec něco plyne. Podrobnější rozbor nesmyslnosti celého přístupu si můžete přečíst zde. Já si pouze dovolím konstatovat, že data ve studii prezentovaná v žádném případě neumožňují učinit ani jeden ze závěrů, který autoři prezentují.

Komunita vakcinačních roztleskávačů ovšem tuto studii nadšeně přivítala a okamžitě ji rozšířila po celém světě. Například Česká televize neváhala ani minutu a zprávu okamžitě přejala, a to rovnou do sekce „věda“. Zajímavá otázka je, jestli je studie záměrně zfalšovaná nebo jenom neuvěřitelně zfušovaná. Mimochodem stejnou otázku si kladu už dlouho u české studie kolektivní imunity PREVAL, která proběhla loni na jaře (viz například zde nebo zde).

Vakcinační roztleskávači po takové zprávě zřejmě toužili natolik, že si nevšimli, že jim ji přináší naprosto nesmyslná studie. Ani to ovšem není bezprecedentní. Pamatujete si například, jak Donald Trump doporučoval hydroxychlorochin (HCQ) jako lék na COVID? Všichni se mu smáli a media po celém světě do omrzení tiskla články o tom, jaký je to bludař. Mezi progresivisty všech zemí byla velká poptávka po výsledku, že „HCQ nefunguje“. A ejhle, za pár týdnů se v prestižním Lancetu opravdu objevil článek, který na obrovské multicentrické studii (skoro 100 tisíc pacientů!) ukazoval, že HCQ nejen že nefunguje, ale dokonce zvyšuje pravděpodobnost srdečních potíží. Článek se skvěle trefil do „politicko-akademické poptávky“. Výsledky obletěly svět, mnohé HCQ studie byly na jeho základě okamžitě zastaveny a z autorů studie v Lancetu se staly globální celebrity.

Za pár týdnů byl článek ovšem tiše stažen, protože se zjistilo, že jde o kolosální podvod. V mezidobí se sice nakupilo poměrně dost evidence, že HCQ není zázračným lékem na COVID, ale zfalšované články výzkum minimálně zbrzdily a znevěrohodnily.

V mnoha svých textech se věnuju zfalšovanému výzkumu (na UP v Olomouci, na Akademii věd, či obecně) a upozorňuju na to, že dříve či později se nám vysoká tolerance k podvodům ve vědě vymstí a zabijeme tím dost lidí. Že se v kalných vodách „fake science“ utopí zrovna americké CDC, mě však nenapadlo ani ve zlém snu.

Sdílejte