Návrh adresovaný členům NIZP: Změna strategie testování, zrušení tzv. covid pasů

Hana Zelená, Vojtěch Thon, Robert Straka, Arnošt Komárek, Lucia Houfková , Václav Fejt, Jiří Beneš , Martin Balík

11.ledna 2022

S ohledem na současnou situaci a aktuální poznatky o nové variantě viru omicron navrhujeme k zefektivnění systému testování následující kroky:

1. Ukončit plošné testování ve školách a na pracovištích antigenními i PCR testy na SARS-CoV-2.

2. Laboratorní etiologickou diagnostiku respiračních virových infekcí indikovat pouze u symptomatických jedinců, především u osob hospitalizovaných a pacientů s vážným průběhem, a to výhradně z indikace ošetřujícího lékaře. V rámci diferenciální diagnostiky vyšetřovat u těchto osob nejen SARS-CoV-2, ale další možné původce respiračních infekcí, v chřipkové sezóně především chřipkové viry.

3. Zrušit tzv. covid pasy, nepodmiňovat účast na aktivitách běžného života předložením důkazů o očkování, prodělání nemoci nebo absolvováním testů.

Zdůvodnění:

Ad 1. Plošné testování zdravých jedinců je neefektivní a extrémně nákladné. Odhadované náklady na testování na covid za uplynulé 2 roky činily přibližně 40-50 miliard Kč [1].

Vysoká cena za testování zdravých jedinců nevyváží přínosy. Kvalita používaných antigenních testů není nezávisle ověřena, mnohé mají výrazně horší kvalitativní parametry než deklarované [2]. Zkušenosti s jejich plošným použitím prokázaly vysoký podíl falešných pozitivit a naopak mnoho infikovaných jedinců uniká detekci z důvodu nízké citlivosti testů. Při testování školáků v prvním lednovém týdnu bylo antigenními testy odhaleno 0,33 % pozitivních školáků, z nich pouhá třetina byla následně potvrzena i PCR testy [3]. 

Ministr zdravotnictví Válek oznámil snížení frekvence testování ve školách na 1x týdně, častější testování nepovažuje za vhodné [4]. Vzhledem ke krátké inkubační době infekcí vyvolaných variantou omikron je zřejmé, že tento způsob vyšetřování neodhalí eventuální asymptomatické případy včas; může být užitečný jen k tomu, aby upozornil na již probíhající infekci v daném kolektivu.

Efektivitu plošného testování pomocí antigenních či PCR testů v závislosti na senzitivitě, specificitě a prevalenci lze simulovat na následujícím odkazu:  Abradatas – simulace plošného testování.

Na nízkou efektivitu plošného testování upozorňuje rovněž odborné stanovisko zveřejněné 6.11.2021 na webu Společnosti pro lékařskou mikrobiologii [5]

Ad 2. Technická zpráva ECDC z 18.10.2021 obsahuje doporučení, aby byly testovány a sledovány pouze symptomatické osoby, a aby dosavadní nouzový dozor zaměřený na Covid-19 byl nahrazen rutinním dohledem zahrnujícím rovněž chřipku a další respirační patogeny [6].

Plošné testování asymptomatických osob nedoporučuje ani dokument WHO z června 2021 [7].

Ze zprávy NRL pro chřipku a nechřipkové respirační viry z 1. kalendářního týdne 2022 vyplývá, že pro účely surveillance respiračních virů je zasíláno do NRL nedostatečné množství vzorků, přestože již byly prokázány první případy chřipky A na našem území [8]. Je tedy nutné neprodleně rozšířit diferenciální diagnostiku akutních respiračních infekcí také o diagnostiku chřipkových virů a zkvalitnit aktivní surveillance respiračních virových infekcí.

Ad 3. Tzv. Covid pasy pozbývají smyslu v situaci, kdy dominuje méně virulentní varianta viru omikron a zároveň populace našeho státu je vůči nemoci Covid-19 vysoce imunizovaná vakcinací i stavem po prodělání nemoci. Ačkoliv imunita nabytá očkováním nebo proděláním předchozích virových variant nechrání spolehlivě před nákazou, ochrana před vážným průběhem nemoci je dostatečná. I když může být ve stejný čas velké množství osob infikováno, u drtivé většiny osob probíhá nákaza jako nezávažný katar horních dýchacích cest nebo zcela bezpříznakově. V zemích, kde varianta omikron převládla již dříve, došlo k enormnímu navýšení počtu identifikovaných případů SARS-CoV-2 (Dánsko, Francie, Nizozemsko, Velká Británie, Itálie, Austrálie a další), tento nárůst však nebyl následován zvýšenou zátěží zdravotnických zařízení ani významnějším navýšením počtu hospitalizací, hospitalizací na JIP či úmrtí [9,10,11,12,13,14]. Obdobný vývoj lze předpokládat i v ČR, u nás navíc má velký podíl obyvatelstva i postinfekční imunitu zajišťující dlouhodobější a robustnější ochranu před nákazou [15,16,17]. Katarští autoři potvrzují robustní ochranu před vážným průběhem hospitalizací a smrtí při reinfekci kteroukoliv dosavadní virovou variantou [18].

Dosavadní údaje nasvědčují tomu, že onemocnění způsobené variantou omikron je signifikantně méně závažné než variantou delta [11], v jihoafrické populaci je uváděna smrtnost 4-6x nižší [19].

The CFR is 6x lower, hospitalisation rate 2.3x lower, hospital fatality rate 1.8-3.3x lower. 70-90% of those hospitalized are unvaccinated and had no prior infection, so this gives some indication of the CFR of the immune naive.

Závěr:

S variantou omikron se závažnost covid-19 dostává na nebo dokonce pod úroveň závažnosti běžné sezónní chřipky, jejíž smrtnost je obvykle uváděna okolo 0,1 %. Považujeme tedy za zcela legitimní a z celospolečenských důvodů žádoucí ukončit dosavadní restriktivní opatření a začít přistupovat ke koronavirové nákaze stejně jako k ostatním respiračním virovým infekcím. Z evropských států takovýto přístup zvažuje např. Španělsko [20].

Parametry epidemie způsobené variantou omikron se blíží parametrům chřipkové epidemie, a proto by nyní bylo možné postupně přejít do standardního protiepidemického režimu, jaký se uplatňuje u chřipky. Naším návrhem není okamžité zrušení veškerých opatření, zůstává především potřeba doočkování rizikové populace, dodržování hygienických zásad ve veřejném prostoru a izolace všech symptomatických jedinců. 

Seznam literatury:

1. https://www.novinky.cz/komentare/clanek/dekan-widimsky-dva-roky-a-dost-40383179

2.  Homza, M.; Zelena, H.; Janosek, J.; et al. R. Performance of Seven SARS-CoV-2 Self-Tests Based on Saliva, Anterior Nasal and Nasopharyngeal Swabs Corrected for Infectiousness in Real-Life Conditions: A Cross-Sectional Test Accuracy Study. Diagnostics 202111, 1567. https://doi.org/10.3390/diagnostics11091567

3. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-testy-jen-u-tretiny-pozitivne-testovanych-zaku-potvrdil-pcr-test-koronavirus-185351

4. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-testy-nase-deti-uz-byly-utestovane-rekl-valek-a-oznamil-jen-jedno-kolo-tydne-185378

5. Beneš J., Bohoněk M., Dřevínek P. et al. Teze o SARS-CoV-2 a COVID-19 a doporučená opatření, 2021, https://www.splm.cz/_download/0000017c-f4c7-d2ad-a37d-ffd7455f0000

6. COVID-19 surveillance guidance – Transition from COVID-19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens (europa.eu)

7. WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-eng.pdf

8. Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (szu.cz)

9. Clinical outcomes among patients infected with Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 variant in southern California;Joseph A Lewnard, Vennis X Hong, Manish M Patel, Rebecca Kahn, Marc Lipsitch, Sara Y Tartof; doi:https://doi.org/10.1101/2022.01.11.22269045

10. Clinical Severity of COVID-19 Patients Admitted to Hospitals in Gauteng, South Africa During the Omicron-Dominant Fourth Wave; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3996320

11. Comparison of outcomes from COVID infection in pediatric and adult patients before and after the emergence of Omicron; https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.30.21268495v1

12. Decreased severity of disease during the first global omicron variant COVID-19 outbreak in a large hospital in Tshwane, South Africa; https://www.samrc.ac.za/news/decreased-severity-disease-during-first-global-omicron-variant-covid-19-outbreak-large-hospital

13. Early estimates of SARS-CoV-2 Omicron variant severity based on a matched cohort study, Ontario, Canada;https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.24.21268382v2

14. Early signals of significantly increased vaccine breakthrough, decreased hospitalization rates, and less severe disease in patients with COVID-19 caused by the Omicron variant of SARS-CoV-2 in Houston, Texas; https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.30.21268560v2

15. https://smis-lab.cz/2021/12/15/navrh-na-prodlouzeni-uznani-imunity-po-prodelanem-covid-19-na-jeden-rok-a-odlozeni-posilovaci-davky-vakciny-u-osob-ktere-krome-prodelani-nakazy-take-absolvovaly-ockovani/

16. Protection and waning of natural and hybrid COVID-19 immunity https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.04.21267114v1.full.pdf

17. Real-life protection provided by vaccination, booster doses and previous infection against covid-19 infection, hospitalisation or death over time in the Czech Republic: a whole country retrospective view  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.10.21267590v1

18. Protection afforded by prior infection against SARS-CoV-2 reinfection with the Omicron variant; https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.05.22268782v1

19. https://twitter.com/pieterstreicher/status/1476800521642074141?s=20

20. Španělsko chce ke covidu-19 přistupovat jako k jiným chorobám – Echo24.cz

Sdílejte