Záznam z tiskové konference Iniciativa 21 ke zrušení povinného očkování

Zuzana Krátká

Dne 4. ledna 2021 jsem se společně s celou řadou kolegů zúčastnila tiskové konference Iniciativy 21. Společně jsme se vyjádřili proti novele vyhlášky o povinném očkování proti Covid-19 a požádali jsme o její zrušení. Zároveň jsme upozornili na činnost Iniciativy 21 a na Petici za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod.

Tisková konference Iniciativy 21, Hans Štembera

Celý záznam z tiskové konference je k dispozici zde. A sestřih výpovědí jednotlivých účastníků je uveden u jejich jmen. Moc děkujeme kanálu „Občanské Iniciativy“ – Robinu Čumpelíkovi a Stanislavu Milerovi za přípravu videí, která jsou uložená na YouTube. Budeme doufat, že tam nějaký čas vydrží nesmazaná.

Na tiskové konferenci vystoupili:
• Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a vakcinolog, úvodní signatář Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv svobod
MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog, Iniciativa 21
• MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog, Iniciativa 21
RNDr. Zuzana Krátká, PhD., imunolog, členka Sdružení mikrobiologů, imunologů statistiků, úvodní signatářka Petice za zdraví, svobodu v medicíně společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod
• PhDr. Daniel Štach, psycholog, úvodní signatář Petice za zdraví, svobodu medicíně společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod
• JUDr. Jindřich Rajchl, právník, signatář Deklarace právníků
• Bc. Eva Peterková, zdravotní sestra, signatářka Deklarace sester
Hana Dufková Spoladore, jednatelka domova pro seniory Wágnerka
pplk. Mgr. Marek Kopecký, Policie ČR, signatář Deklarace pracovníků integrovaného záchranného systému
Tomáš Němec, Hasičský záchranný sbor, signatář Deklarace pracovníků integrovaného záchranného systému
Por. Martina Koďousková, Armáda ČR, signatářka Deklarace pracovníků integrovaného záchranného systému

Prosím, poslechněte si výpovědi zástupců jednotlivých profesí. Pochopíte tak naléhavost naší prosby. Nebojujeme jen za sebe, ale i za vás.

Sdílejte