Kdo je tady dezinformátor?

RNDr. Jaroslav Janošek

Vědecké poznatky o infekci koronavirem se vyvíjejí a odborníci na Ministerstvu zdravotnictví jsou zodpovědní za to, aby poskytovali občanům kvalitní a pravdivé informace. Bohužel tomu tak není. Ministerstvo zaspalo na celé čáře. Podívali jsme se na webovou stránku MZČR, sekci o dezinformacích , a zaměřili jsme se na ta tvrzení, která „mají logiku“. Kdo má pravdu a kdo je dezinformátor?

Za poslední dva roky se v češtině objevila celá řada nových slov. Lockdown, antivakcer, provakcer, kovidárium… Kromě nich jsou ale slova, která existovala i dříve, jen se tak masivně nepoužívala. Nejvýznamnějším z takovýchto slov je slovo dezinformátor. Když se podíváme na Wikipedii, zjistíme, že: „Dezinformace je lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti tak, aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti. Člověku, který šíří dezinformace, se říká dezinformátor.“ Dnes se touto nálepkou označuje každý, kdo má nepohodlný názor na chaotické vládní řízení epidemie (bez ohledu na to, o které vládě je řeč), a to včetně odborníků z oborů epidemiologie, virologie nebo imunologie, kteří mají co říct. Ale říkají něco jiného než je oficiální linie, a proto jsou místo toho, aby se s nimi diskutovalo, dehonestováni a nálepkováni jako dezinformátoři. Ono prohlásit o někom, že je dezinformátor, je mnohem jednodušší než vyvracet podložené názory.

Když se nedokážou mezi sebou dohodnout ani vědci, jde z toho jednomu hlava kolem. A proto si normální člověk raději najde spolehlivé zprávy o tom, co jsou dezinformace a co ne, abychom jim, nedej Bůh, v dobré víře nepodlehli a neuvěřili! A kde jinde najít takové spolehlivé zprávy než na stránkách autority nejvyšší, Ministerstva zdravotnictví? Dáme si tedy do vyhledávače termíny ministerstvo zdravotnictví dezinformace covid – a ejhle, máme úspěch! Strýček Google se na nás usmál a hned první odkaz pod názvem „Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covid-19“ bude nejspíše přesně to, co hledáme. A tak se pojďme na ty nebezpečné dezinformace podívat – budu vycházet z verze této stránky platné k 15.1.2022 (a pokud ministerstvo stránky změní, stačí se pro ověření podívat na archiv stránek zde). Rovnou upozorňuji, že dezinformacemi typu „Vakcíny jsou zločinem proti lidskosti“ nebo „Vláda kráčí ve stopách Mengeleho“ se zabývat nebudu, protože tato slova rozumně uvažující člověk zkrátka nevypustí. Budu se zabývat jen těmi body, které popírají stanoviska vědců, kteří jsou označováni za dezinformátory.

Dezinformace č.  1 – Vakcína je údajně škodlivá

Hned u první „dezinformace“ poruším předchozí slib, že se budu zabývat jen prohlášeními vědců. Dal jsem si totiž tu práci a schválně našel předběžnou smlouvu mezi AstraZenecou a Evropskou komisí. A světe, div se, v Section 14.1 se tam opravdu píše (mnoha slovy) o tom, že AstraZeneca nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv vedlejší účinky vakcíny a tu přebírají jednotlivé státy. Navzdory tomu, že factcheckeři, kteří tak neúnavně bojují proti dezinformacím, tvrdí, že nic takového pravdou není (zde). Opírají se přitom o vyjádření politiků ze září 2020, že nic takového nebude možné, a o facebookové stránky nazvané „Evropská komise v ČR“, kde se objevilo opět jen tvrzení, nepodložené ničím jiným. Takže kde je pravda? Ve smlouvě zveřejněné na serveru Evropské komise, nebo na stránkách factcheckerů? Když hledám dále, vidím další novinový článek ve skotském deníku Herald, že případné odškodné britským občanům bude platit britská vláda, protože AstraZeneca se vyvázala ve smlouvě z odpovědnosti (zde). Ale to je Británie, která už není v EU, takže pořád nevíme, jak to tedy je. Nedokážu to s jistotou posoudit. Mohlo dojít k následné změně předběžné smlouvy (ale proč ji pak nemůžu najít?). Je možné i to, že to je standardní klauzule, která je přítomná ve všech smlouvách o vakcínách – smlouvu o vakcínách např. na chřipku se mi ale nepodařilo dohledat. Ale nedokážu říct, jestli se jedná o dezinformaci, nebo ne – a spíše věřím dokumentům zveřejněným na stránkách EK než prohlášením politiků a factcheckerů.

O tom, jestli jsou vakcíny proti COVIDu-19 škodlivé nebo ne, můžeme asi vést dlouhé debaty. Je pravda, že vakcíny jsou nesmírně užitečné pro ochranu rizikových jedinců před závažným průběhem covidu. A jednoduše a zkratkovitě tak zaslepeně říct, že „vakcíny jsou nebezpečné“ je zkrátka hloupost. Stejně tak ale nemůžeme (na základě krátkodobých studií provedených výrobci) s jistotou říct, že jejich bezpečnost je naprosto zaručena. Průběžná dlouhodobá sledování, o kterých se zmiňuje text MZČR, jsou prováděná EMA nebo SÚKLem a jsou velmi ovlivněna mírou tzv. podhlášení – tedy tím, kolik lidí své problémy vzniklé po vakcíně těmto institucím nenahlásí. Přesná míra podhlášení zůstává otázkou, ale odhaduje se na velkou většinu případů – skvělý článek o tématu hlášení nežádoucích účinků v americkém systému VAERS najdete v češtině třeba z pera Štěpána Čábelky tady. Ale schválně, znáte někoho, u koho se po vakcíně skokově zhoršil zdravotní stav – objevily se nové problémy například s klouby, případně se mu zhoršily nemoci, které měl už dávno před vakcínou, ale nezpůsobovaly větší obtíže? Pokud ano, zkuste se ho zeptat, jestli on nebo jeho lékař na SÚKL tento nežádoucí účinek nahlásili… A pokud ne, povězte mu, že to nahlásit může i sám zde. Protože SÚKL ani EMA nemůžou nic vyhodnocovat, pokud se o problémech nedozví.

O tom, že vakcíny mohou ve vzácných případech způsobovat myokarditidy [1], (zvláště u mladých mužů), neurologické problémy [2] a mohou vést i k úmrtí [3], se ale píše i ve vědeckých článcích. Dokonce SÚKL spolu s Českou vakcinologickou společností už loni v květnu uvedl, že při nízkém počtu nakažených převažují u mladých lidí rizika vakcín od AstraZenecy a Janssenu nad přínosy [4]. Ano, tyto případy jsou extrémně vzácné a všechny tyto problémy se mohou vyskytnout (a asi i častěji vyskytnou) i po COVIDu. O vedlejších účincích vakcín ale zkrátka stále nevíme dost – a k datům, které by nám umožnily tyto nežádoucí účinky zhodnotit, je velmi obtížné získat přístup. Pokud by tento článek četl někdo ze zaměstnanců zdravotních pojišťoven, kdo by byl ochotný taková data (anonymizovaná) k analýze zpřístupnit, ozvěte se SMIS, prosím – můžeme společně udělat velký kus práce pro potvrzení nebo vyvrácení zpráv o škodlivosti vakcín.

Suma sumárum – „dezinformace“ je asi stejně pravdivá jako její vyvrácení ministerstvem. Řečeno fotbalovou terminologií – MZČR vs „Dezinformátoři“ 1:1. Pořadí udávám takto, protože MZČR jsou vzhledem k podpoře médií a fanoušků jednoznačně „domácí“.

Dezinformace č. 2 – Vakcína nebude účinná

Ach ano, malá účinnost vakcíny je jasnou dezinformací. Dnes již víme, že vakcína je skvěle účinná a stejně jako jiné vakcíny (proti tetanu, TBC, zarděnkám, neštovicím apod.) poskytuje dlouholetou ochranu proti onemocnění a jeho šíření… Nebo že by to tak nebylo? Že by imunita získaná očkováním rychle klesala a s každou další variantou viru by byly vakcíny proti původnímu viru stále méně a méně účinné? Že by to byl důvod, proč jsme momentálně nuceni do třetí dávky a v Izraeli už se očkuje čtvrtou dávkou? To určitě ne, to přece mohou tvrdit jen dezinformátoři.

O tom, že nedochází k urychlení v té části vědeckých studií, která se týká bezpečnosti, si po zveřejnění studie Pfizeru předkládané pro schválení vakcíny pro děti ve věku 5–11 let, kde byla polovina dětí sledována pouze dva týdny po druhé dávce vakcíny [5], můžeme myslet také své.

Co z toho tedy vyplývá? Záleží na tom, proti čemu má být vakcína účinná. Proti vážnému průběhu u rizikových osob? Ano, je relativně účinná, i když zdaleka ne dokonalá. Proti onemocnění a proti šíření nemoci nakaženým? Ano, pár týdnů výrazně pomůže, ale pak ta efektivita rychle klesne. A přeočkovávat se každé dva nebo tři měsíce zkrátka není cesta, jak už řekla i Evropská léková agentura EMA (např. zde).

Oba týmy tedy opět skórují, ale více ze hry měli rozhodně „dezinformátoři“.

MZČR vs „Dezinformátoři“ 2:2

Dezinformace č. 3 – Každá vakcína bude jinak účinná

Tady asi nemusíme dlouho bádat a přemýšlet nad tím, jestli věta „Každá z vakcín bude jinak účinná“ je nebo není dezinformace.  To, že se od sebe vakcíny navzájem liší jak v účinnosti a délce ochrany [6, 7], tak v nežádoucích účincích [8], bylo ukázáno v mnoha studiích včetně českých. Níže je uveden graf ukazující pokles účinnosti vakcíny proti nakažení v čase.

Graf č. 1 – Pokles účinnosti vakcín podle Cohn a kol.,  2021

MZČR vs „Dezinformátoři“ 2:3

Dezinformace č. 4 – Vědci zkouší novou neznámou technologii, tzv. mRNA vakcínu

S trochou nadsázky by se chtělo říct, že studená heliová fúze, která by vyřešila světové energetické problémy, už se také studuje 30 let a pořád ji nikdo nikde nezprovoznil. Ale vážně – před vakcínami na covid nebyla pro použití na lidech schválena žádná vakcína na bázi mRNA. Proběhlo několik klinických studií s mRNA vakcínami (na vzteklinu, později na ptačí chřipku, cytomegaloviry, viry zika a chikungunya a další), ale žádná z nich neprošla do doby schválení vakcíny na COVID až ke klinickému schválení a běžnému použití v populaci [9]. Opatrnost je tak na místě a farmakovigilance (sledování případných nežádoucích účinků) by měla být velmi pečlivá. Ale jak vám potvrdí většina lékařů, kterých se zeptáte, sledování nežádoucích účinků pečlivé rozhodně není. Lékaři nehlásí každého, kdo přijde se zhoršením stavu po vakcíně, protože vypsat hlášení zkrátka trvá dlouho a v čekárně sedí dalších X lidí, kteří čekají na ošetření, takže se s hlášením lékař nemůže zdržovat (zvláště, když obvykle není možné prokázat jasný vztah mezi vakcinací a vznikem problému).

Nicméně to, že použití mRNA vakcín na lidech je u vakcín na covid mimo klinické studie schváleno poprvé, je pravda. Proto je pravdivé i tvrzení, že mRNA vakcíny jsou novou a dosud nedostatečně vyzkoušenou technologií.

MZČR vs „Dezinformátoři“ 2:4

Dezinformace č. 5 – Očkování nebude mít význam pro ty, co nemoc prodělali

Přidáme další graf – tentokrát graf doc. Komárka založený na datové sadě ÚZISu, který ukazuje obsazenost lůžek na jednotkách intenzivní péče jedinci, kteří byli očkovaní, nebyli očkovaní a prodělali či neprodělali virus (přesněji řečeno měli či neměli v minulosti pozitivní výsledek PCR testu). Abych trochu parafrázoval Pelíšky: „Co vidíš? Ti, co prodělali (ať už jsou očkovaní nebo neočkovaní) na JIP prakticky nejsou. Tak vidíš…“ Tolik k ochraně před onemocněním se závažným průběhem. Pro jistotu upozorňuji, že jsem si vědom faktu, že velikost jednotlivých skupin není stejná – ale lidí, kteří onemocnění prodělali (měli pozitivní PCR test), je více než 2,5 milionů, takže kdyby mezi nimi bylo významné procento těch, kdo skončí na JIP, v grafu by jejich linka byla mnohem výš. Navíc je vidět, že tento ochranný účinek proti hospitalizaci na JIP platí bez ohledu na to, jestli lidé, kteří nemoc prodělali, byli nebo nebyli očkovaní.

Graf č. 2 – Počty osob hospitalizovaných na JIP od 1.9.2021 do 25.1.2022 dle dat ÚZIS dle A.Komárka
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/nakazeni-reinfekce.csv

A jak je to s ochranou před onemocněním COVID? Izraelská studie na více než 6 milionech lidí také ukázala, že ti, kteří nemoc prodělali, jsou chráněni před další infekcí lépe než ti, kteří jsou očkovaní [10], totéž potvrdila i česká studie [7]. Abych ale nebyl špatně pochopen – opět to opakuji a budu to opakovat pořád: u rizikových lidí má očkování stále velký význam. Abych získal ochranu proděláním, musím v první řadě onemocnění přežít a pokud patřím mezi rizikové, nemusí se mi to bez vakcíny podařit. Proto je u rizikové populace očkování velmi žádoucí.

Nicméně tvrzení MZČR, že očkování vytvoří lepší a dlouhodobější imunitu než prodělání nemoci, je jasná dezinformace, kterou bych nejraději odměnil dvěma góly do sítě MZČR. Ale buďme hodní, zůstaňme při jednom.

MZČR vs „Dezinformátoři“ 2:5

Dezinformace č. 6 – K získání kolektivní imunity by stačilo promořit populaci

Vlastně stejná písnička a příliš snadný gól do branky domácích. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří onemocní opakovaně, ale, jak vidíme výše, tito lidé nekončí na JIP. A jak už jsme si řekli výše, imunita po očkování rozhodně není silnější a dlouhodobější než po prodělání nemoci.

MZČR vs „Dezinformátoři“ 2:6

Dezinformace č. 7 – Naočkovat by stačilo jen rizikové skupiny

Toto je jeden z nejzásadnějších bodů a vlastně opět souvisí s předchozími. Proto řekněme důležitou větu – virus se šíří i naočkovanou populací, jak vidíme třeba v Dánsku. Těsně před Vánoci mělo Dánsko naočkovaných dvěma dávkami přes 90 % dospělé populace a třetí dávku dostala přibližně polovina (je možné ověřit na stránkách EU Vaccine Tracker), a přesto se objevila největší vlna nakažených od počátku pandemie.Oficiální zdroje se nás snaží přesvědčit, že za to může ten „zlý omikron“, ale graf vpravo ukazuje, že výrazný nárůst začal už v listopadu, tedy dlouho před omikronem.Ten se začal prosazovat až právě v prosinci a v půlce prosince začal být zodpovědný za většinu případů – určitě si všimnete, jak ta špička omikronu „vyskočila“ nad vlnu způsobenou předchozí mutací. Ale to bylo v době, kdy počty nakažených byly okolo 6 tisíc osob denně, dnes je to přes 20 tisíc (Dánsko je oproti nám do počtu obyvatel cca. poloviční).

Graf č. 3 – Počet pozitivních případů v Dánsku a zastoupení omikronu a dalších variant v populaci
Zdroje: vlevo https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/, vpravo [11]

Jinými slovy, vakcinace šíření viru evidentně nezabrání. Může jej omezit, ale nezabrání mu. A v takovém případě by naočkování rizikových pacientů a prodělání choroby nerizikovými pacienty (protože prodělání, jak už víme, vytvoří lepší imunitu) opravdu mohlo být pro ochranu populace lepší řešení. To by platilo zvláště tehdy, pokud by šlo ruku v ruce s tím, že by se v primární péči konečně začalo místo čekání, jestli se pacient dostane do stavu, kdy musí volat záchranku, opravdu léčit. Dalším krokem by pak bylo otevřít společnost – bez omezení, bez roušek. Tak, aby se všichni, kdo už mají imunitu, setkávali se s malými množstvími viru a dále ji „trénovali“.

Stačí se podívat na Švédsko (přibližně stejná populace jako Česko), které šlo vlastní cestou. Na začátku bylo za vyvrhele moudré a rozumné EU, nicméně dnes už se na něj v médiích tolik nepoukazuje. Proč? Protože od května 2021 dodnes tam zemřelo necelých 1000 covid-pozitivních pacientů. U nás za stejnou dobu 6000. Celkem ve Švédsku zemřelo 15 tisíc lidí, u nás se číslo blíží ke 40 tisícům. A ano, ve Švédsku mají vyšší celkovou proočkovanost – cca 70% proti našim cca 63%.  Uvidíme, co ve Švédsku napáchá omikron, který se tam teď začal šířit stejně jako u nás; dá se odhadovat, že povede také k menšímu počtu úmrtí než u nás. Už jenom proto, že Švédsko testuje na covid jen symptomatické jedince, takže má ve statistikách i mnohem méně zemřelých z jiných důvodů, ale „s covidem“, než my.

Je tady nicméně jedno „Ale“. Může mít COVID i u nerizikových lidí dlouhodobé následky? Ano, může. Ale opět jsme u toho, že abychom to byli schopni dobře posoudit, potřebujeme data. Opravdová data o spotřebě zdravotní péče u očkovaných a neočkovaných lidí, u lidí, kteří covid prodělali a neprodělali, data o jejich nových problémech vzniklých po onemocnění a po očkování. Pokud můžete, pomozte nám je získat, prosím.

V každém případě je možné mít na tento problém odlišné názory. Od toho je věda – aby se odlišné názory objevovaly a diskutovalo se o nich. Je možné, aby ministerstvo napsalo, že s takovýmto názorem nesouhlasí. Ale není možné, aby jej označilo za dezinformaci.

A proto MZČR vs „Dezinformátoři“ 2:7

Dezinformace č. 8 – Očkování jako nový totalitní nástroj

Tento bod je v současné situaci obzvlášť „šťavnatý“, nemyslíte? Ve chvíli, kdy povinné očkování některých skupin bylo schválené, kdy studentům některých oborů bylo vyhrožováno, že pokud se nenaočkují, nedostudují, kdy pracovníkům v sociálních službách, lékařům, policistům a příslušníkům dalších složek Integrovaného záchranného systému hrozilo, že si ztratí své zaměstnání a mnozí i bydlení (to se týkalo těch žijících  ve služebních bytech), tato „dezinformace“ stále visela na stránkách ministerstva jako dezinformace. To je ukázkou buď nebetyčné drzosti, nebo naprostého šlendriánství. 

Naštěstí vláda udělala (doufejme, že ne poslední) správné rozhodnutí a povinné očkování zrušila. Nebýt toho dlouhého otálení, které mělo za následek, že mnoho těch, kteří se očkovat nechtěli, ale strach z propuštění či znemožnění dostudovat byl silnější (a další čekání by už způsobilo, že by nestihli doočkování včetně všech intervalů), zasloužila by si vláda potlesk. Takhle je to potlesk s pachutí v ústech. Nicméně dělení na dvě skupiny dle očkovacího pasu trvá a proto opět skórují „dezinformátoři“.

MZČR vs „Dezinformátoři“ 2:8

Dezinformace č. 9 – Antigenní testy jsou nespolehlivé

Dle výzkumů, které byly prováděny ve spolupráci Zdravotního ústavu Ostrava a nemocnice Karviná-Ráj, existují antigenní testy, které jsou prakticky lepší než PCR, protože detekují na rozdíl od ní jen živý virus (tedy neposílají zbytečně do karantény lidi, kteří nejsou nemocní, ale mají na sliznici jen mrtvé částečky viru) a jsou přitom schopny detekovat přes 95 % případů s životaschopným virem [12]. Jsou ale naopak i testy, které jsou prakticky k ničemu [13]. Z 12 antigenních testů, které byly zkoumány, byla celá řada testů kvalitních – ale všechny kvalitní patřily do skupiny testů z nosohltanu (tedy odebíraných nepříjemně z hloubky nosu). Žádný z testů hodnocených v těchto studiích, které využívaly vzorku slin nebo vzorku jen z přední části nosu, ani zdaleka nesplňoval výrobcem deklarované parametry (tím „ani zdaleka“ myslím například „výrobcem deklarovaná senzitivita 95%, reálná senzitivita 30%“). Určitě mohou existovat kvalitní antigenní testy ze slin nebo ze spodní části nosu a byly publikovány studie o takových testech. Pro masivní používání by tak ale bylo nutné nespoléhat se na údaje výrobců, ale provést nezávislé testování, což se příliš neděje, není k němu vůle. A to je chyba.

Věta „Spolehlivost je až 90 %“ tedy je chybná jak s ohledem na maximum, které může být u dobrých testů i vyšší, tak na minimum (dá se argumentovat, že účinnost 20 % také spadá do kategorie „až 90 %“), ale to bychom mohli také tvrdit, že smrtnost covidu je až 100 % a že plat v ČR je až milion měsíčně. Ano, někdo takový asi bude, ale nic to nevypovídá o platech většiny pracujících, stejně jako tvrzení „spolehlivost testů je až 90 %“ nic nevypovídá o kvalitě většiny testů – zvláště těch, které se masově používají ve školství a ve firmách. A to říkám jako spoluautor tří vědeckých článků o antigenních testech opublikovaných v zahraničních impaktovaných odborných časopisech.

MZČR vs „Dezinformátoři“ 2:9

ZÁVĚR

Někdo určitě může namítnout, že ministerstvo dělalo všechno správně a že reagovalo vždy podle „současného stavu poznání“. Tento argument ale neobstojí – ony takzvané „dezinformace“ vznikaly přece v době, kdy vědci, označovaní za „dezinformátory“ měli k dispozici stejné informace jako ti, kteří „kopali za ministerstvo“. A přesto se s odstupem času informace předkládané „dezinformátory“ ukázaly jako pravdivé. Navíc tato argumentace ministerstva je na stránkách MZČR ještě i 24. ledna 2022. A to už i leckterý hráč ministerstva veřejně přiznává, že jejich argumentace je nepravdivá.

Když zůstaneme u fotbalové terminologie, řekl bych, že to byl docela výprask. A to ještě dva góly uznané MZČR byly pouze za remízy, kdy pravda byla částečně na obou stranách.

A pak už nezbývá než vrátit se k otázce v nadpisu: KDO JE TADY DEZINFORMÁTOR?

Literatura:

 1. Matta, A.; Kunadharaju, R.; Osman, M.; Jesme, C.; McMiller, Z.; Johnson, E. M.; Matta, D.; Kallamadi, R.; Bande, D., Clinical Presentation and Outcomes of Myocarditis Post mRNA Vaccination: A Meta-Analysis and Systematic Review. Cureus 2021, 13, (11), e19240.
 2. Shao, S. C.; Wang, C. H.; Chang, K. C.; Hung, M. J.; Chen, H. Y.; Liao, S. C., Guillain-Barré Syndrome Associated with COVID-19 Vaccination. Emerging infectious diseases 2021, 27, (12), 3175-3178.
 3. Sessa, F.; Salerno, M.; Esposito, M.; Di Nunno, N.; Zamboni, P.; Pomara, C., Autopsy Findings and Causality Relationship between Death and COVID-19 Vaccination: A Systematic Review. J Clin Med 2021, 10, (24), 5876.
 4. společnost“, C. v.; SÚKL Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Státního ústavu pro kontrolu léčiv k používání a bezpečnosti vektorových vakcín proti covid-19 (Vaxzevria a Janssen). https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/stanoviskocvs_suklkbezpecnostivektorovychvakcin_20_kveten2021.pdf (14/1/2022),
 5. FDA FDA Briefing Document EUA amendment request for Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for use in children 5 through 11 years of age. https://www.fda.gov/media/153447/download (22/12/2021),
 6. Cohn, B. A.; Cirillo, P. M.; Murphy, C. C.; Krigbaum, N. Y.; Wallace, A. W., SARS-CoV-2 vaccine protection and deaths among US veterans during 2021. Science 0, (0), eabm0620.
 7. Berec, L.; Šmíd, M.; Přibylová, L.; Májek, O.; Pavlík, T.; Jarkovský, J.; Zajíček, M.; Weiner, J.; Barusová, T.; Trnka, J., Real-life protection provided by vaccination, booster doses and previous infection against covid-19 infection, hospitalisation or death over time in the Czech Republic: a whole country retrospective view. medRxiv 2021, 2021.12.10.21267590.
 8. Katella, K. Comparing the COVID-19 Vaccines: How Are They Different? https://www.yalemedicine.org/news/covid-19-vaccine-comparison
 9. Dolgin, E., How COVID unlocked the power of RNA vaccines. Nature 2021, 589, (7841), 189-191.
 10. Goldberg, Y.; Mandel, M.; Bar-On, Y. M.; Bodenheimer, O.; Freedman, L.; Ash, N.; Alroy-Preis, S.; Huppert, A.; Milo, R., Protection and waning of natural and hybrid COVID-19 immunity. medRxiv 2021, 2021.12.04.21267114.
 11. news7h Omicron cases soar in Denmark and UK send warning to rest of Europe. https://news7h.com/omicron-cases-soar-in-denmark-and-uk-send-warning-to-rest-of-europe/ (22/12/2021),
 12. Homza, M.; Zelena, H.; Janosek, J.; Tomaskova, H.; Jezo, E.; Kloudova, A.; Mrazek, J.; Svagera, Z.; Prymula, R., Five Antigen Tests for SARS-CoV-2: Virus Viability Matters. Viruses 2021, 13, (4), 684.
 13. Homza, M.; Zelena, H.; Janosek, J.; Tomaskova, H.; Jezo, E.; Kloudova, A.; Mrazek, J.; Murinova, V.; Madar, R., Performance of Seven SARS-CoV-2 Self-Tests Based on Saliva, Anterior Nasal and Nasopharyngeal Swabs Corrected for Infectiousness in Real-Life Conditions: A Cross-Sectional Test Accuracy Study. Diagnostics 2021, 11, (9), 1567.

Soubor je dostupný zde:

https://drive.google.com/file/d/1e3sw98j9IVfVp9RSg39-b2v3oarjof__/view?usp=sharing

Sdílejte