Trojice zamyšlení na téma „Právo v době covidu“

Zuzana Krátká

V rámci našich aktivit se setkáváme se zajímavými lidmi a těší mne, že vám je mohu alespoň trochu představit prostřednictvím videí, která vznikla v projektu Inovace republiky. V tomto článku přinášíme rozhovory Robina Čumpelíka se třemi právníky – Ondřejem Dostálem, Petrem Vackem a Ondřejem Svobodou. Snad budou pro vás přínosným zdrojem informací.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval také v Rakousku a díky Fulbrightově stipendiu i postgraduálně v USA. Je autorem četných publikací z oboru zdravotnického práva v ČR a v zahraničí. Učí na Univerzitě Karlově a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Odborně se zaměřuje především na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči, organizaci zdravotnických zařízení a práva pojištěnců. Roku 2006 získal cenu Právník roku v kategorii Talent roku. Angažuje se v České pirátské straně, v současnosti už politicky činný není. V prosinci 2021 se kvůli rozdílům v hodnotových postojích rozhodl opustit poradní vládní tým koalice Pirátů a hnutí STAN.

JUDr. Ondřej Dostál

V rozhovoru přinášíme názory na současný celospolečenský vývoj, vysvětlujeme důležitost rozboru ověřených zdrojových dat u nás i v zahraničí, ale také přibližujeme angažovanost v současné politice i vládním poradním týmu současných vládních stran. Hovoříme o systému řízení pandemie, problematice nezveřejňování zdrojových dat, důležitosti komunikace či aktivaci pandemického plánu, který nebyl nikdy aktivován. Dále hovoříme o výkladu oficiálních vládních dat a problematice desinformací. “Ten kdo říkal, že očkování znamená bezinfekčnost v červnu 2021, tak nepáchal nic špatného, protože data tomu nasvědčovala. Pokud by ten samý člověk toto veřejně říkal v září 2021, tak by se mýlil a dával by tím najevo, že nesleduje data ze zahraničí ani ze svého vlastního informačního systému České republiky. Začali se objevovat reinfekce tj.infekce po vakcíně a v takovém počtu, že znemožňovaly tvrdit, že je člověk bezinfekční.”, vysvětluje datové souvislosti k účinkům vakcíny a dodává: “Teze, že člověk po dvou dávkách vakcíny je bezinfekční byla chybná, mylná a mohla být nebezpečná tam, když se člověk dostával do kontaktu s osobami citlivými či rizikovými skupinami, kde se choval jako bezinfekční ačkoliv bezinfekční nebyl.

Další rozhovor je s členem Pro Libertate, právníkem JUDr. Petrem Vackem, odborníkem na mezinárodní právo. Vystudoval Právnickou fakultu UK, obor mezinárodní právo. Působil v diplomatických službách jako attaché na velvyslanectví v Oslo a jako konzul na velvyslanectví ve Vídni a v Tokiu. Na Ministerstvu zahraničních věcí pracoval jako zástupce ředitele mezinárodně právního odboru. Nyní je advokátem se zaměřením na mezinárodní právo veřejné a soukromé a věnuje se problematice ochrany základních lidských práv a svobod.

JUDr. Petr Vacek

Hovoříme o dnešní společenské situaci, pandemickém zákonu, tlaku a povinnosti očkování na Integrovaných záchranný systém a ozbrojené složky státu. „Za celou svou praxi jsem neviděl takovou právní normu. Poslední právní forma tohoto druhu byla naposledy v březnu roku 1933, která dala danému kabinetu veškeré dekretární pravomoci na následující období. Prosím, nemalujme si to na růžovou barvu. Vždy, když se zmocní úzká skupina lidi tj. potažmo tři ministři, aby omezila nejzákladnější práva a svobody jednotlivců a skupin, tak to nevede k ničemu dobrému. Vždy se podobné zákony halí do pláštíků blaha, obecného zájmu, ale bohužel vždy to skončí společenskou katastrofou. Jestli projde tento zákon, tak se ústavní pořádek dostal do těžké dopravní bouračky, je odnášen na nosítkách v komatu a z komatu se neprobudí. Tento den vstoupí do dějin, kdy umřelo právo v České republice.„.

Mgr. Ondřej Svoboda je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2007 působí v oblasti civilního práva, zejména procesního, od roku 2013 soudním exekutorem. Působil řadu let v redakční radě odborně stavovského časopisu exekutorské komory a právní a legislativní komisi. Od konce roku 2020 se intenzivně věnuje právním rozborům zásahů státu do občanských práv a svobod a spolupracuje na tvorbě odborných materiálů, které slouží jako podklady k soudnímu přezkumu mimořádných opatření vlády a ministerstev vydávaných v souvislosti se současnou lidskoprávní a ústavněprávní krizí. Na jaře 2021 začal úzce spolupracovat s občanskou iniciativou Zdravé fórum a stal se jedním ze zakládajících členů organizace Pro Libertate.

Mgr. Ondřej Svoboda

V rozhovoru se nejprve věnujeme profesi O. Svobody, tedy problematice soudních exekucí. „Snažíme se s některými kolegy již 10 let o změnu systému exekutorů. Chtěli bychom zavedení tzv. teritoriality, což znamená, že exekuční zakázky by přiděloval soud podle předem zavedeného systému. Bohužel se nám to nedaří prosadit, protože některé ty úřady, které jsou navázány na věřitele, si vytvořily takový vliv, že jsou schopné si prolobovat, že takový zákon v poslanecké sněmovně neprojde. Po deseti letech nemáme už moc sil s tím bojovat.“ „Nyní se spíš věnujeme tomu, abychom zachránili podstatu fungování právního státu a vymahatelnost práva. Vymahatelnost práva je jedním z požadavků demokratického právního státu. Pokud v právním státě nefunguje, tak má právo pouze formální roli a nesplňuje požadavky právního státu…“

Pokud se vám rozhovory líbí, sledujte kanál Inovace republiky. Na jeho činnost můžete přispět na transparentní účet: 12122128/2010 . Do poznámky napište “ROZHOVORY”, který je veden na spolek Nová organizace společnosti, IČO 27037703.

Sdílejte