SMIS v rozhovorech pro Inovaci republiky

Zuzana Krátká, Robin Čumpelík

Již několik členů SMIS se objevilo mezi hosty projektu Inovace republiky. krátký Začněme krátkým sestřihem, na kterém SMIS představuji, což se hodí jako úvod ke dvěma novým videím s Hankou Zelenou a Tomášem Fürstem.

Předsedkyní SMIS je MUDr. Hana Zelená, Ph.D. , která vystudovala všeobecné lékařství 3. LF Univerzity Karlovy. Atestaci má z lékařské mikrobiologie a z neurologie. V oboru epidemiologie absolvovala doktorské studium na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové s tématem disertační práce „Molekulární epidemiologie hantavirových infekcí“. Od roku 2010 vede oddělení virologie a Národní referenční laboratoř pro arboviry ve Zdravotním ústavu Ostrava. Je konzultantkou antibiotického střediska. Zastupuje Českou republiku v Emerging Viral Diseases Laboratory Network, laboratorní odborné skupině ECDC pro diagnostiku virových chorob. Je členkou Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS.

S Hankou jsem se seznámila v září 2020 na semináři firmy Dynex v Buštěhradě, kde přednášela o svých výsledcích u pacientů s covidem. Tehdy jsme jich my měli asi 14, ale Hanka už měla velký soubor a hlavně měla zavedené virus neutralizační testy a my jsme žasli, jak jim to funguje… Už mi to přijde jako pravěk…

V rozhovoru vypráví o oboru virologie, logice testování a vyhodnocování testů, o komunikačních přešlapech našich vládních představitelů např. o tom, co znamená bezinfekčnost. A zmiňuje se i o tom, jak se přistupuje k infekci HIV úplně jinak než v případě koronaviru.

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. Učí matematiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se matematickému modelování přírodních procesů, práci s daty, bayesovské pravděpodobnosti, strojovému učení, ale i technické a průmyslové matematice. Díky Fulbrightovu stipendiu studoval na jedné z nejlepších světových univerzit v USA a leccos se tam naučil. S Tomášem jsme se poznali v roce 2019, tedy ještě před dobou covidovou a společně jsme napsali první články, které by se daly považovat jako prazáklad publikační činnosti SMIS. Tomáš se však už dříve velmi intenzivně vyjadřoval k vědeckému životu na olomoucké univerzitě. Tedy jako rebel má za sebou dlouhou a bohatou kariéru. Covid jen stočil jeho přísné oko od falšovaných publikací jiným směrem. Jeho články se objevují na DŽurnálu, na Finmag.cz a nyní na blogu ECHO24. Je spoluzakladatelem Centra bayesovské inference 4BIN, staršího bratra SMIS…

Snad se vám naše rozhovory líbily. Doporučujeme zabrousit i na kanál Inovacie republiky, projekt Robina Čumpelíka. Můžete ho finančně podpořit na účet 12122128/2010 . Do poznámky napište “ROZHOVORY” .

Sdílejte