Ředitelka CDC přiznává příliš optimismu a málo opatrnosti ohledně vakcín

Jaroslav Janošek

11.3.2022

Rochelle Walensky, MD, MPH, moves her hands while speaking
Rochelle Walensky, ředitelka CDC, zdroj: https://www.massgeneral.org/news/rochelle-walensky

Rochelle Walensky, ředitelka CDC – jedné z nejvlivnějších organizací řídících boj s pandemií (ano, těch expertů, jimž tolik věří i mnozí poradci naší vlády), při svém vystoupení na univerzitě v St. Louis přiznala, že ohledně vakcín proti onemocnění COVID-19 byli „příliš optimističtí a příliš málo opatrní“.

„Můžu vám říct, že když přišla zpráva CNN, že vakcíny jsou účinné z 95 %, tolik z nás chtělo pomoct. Tolik z nás chtělo říct ‚Super, tohle je náš lístek z COVIDu, teď je to vyřešené. Takže myslím, že mnoho z nás mělo opravdu příliš málo opatrnosti a příliš mnoho optimismu ohledně těch skvělých věcí, které se k nám dostaly. To si opravdu myslím… Nikdo nemluvil o vyvanutí imunity, o tom, že časem přestane účinkovat. Nikdo nám neřekl, že vakcína bude na další varianty viru méně účinná.“

Musím paní Walenské přiznat jedno: je první osobou z nejvyšších pater, která řekla otevřeně, že opatrnosti bylo opravdu příliš málo. A naprosto chápu, že „chtěli pomoct“. Ale tím pro mě pozitiva končí. Protože není pravda, že nikdo neřekl, že vakcíny nebudou fungovat proti dalším variantám viru nebo že jejich účinek brzy vyvane. Problém je jen v tom, že ti, kteří to říkali, tedy ti, kteří „nebyli dostatečně optimističtí“, byli a dosud jsou ostrakizováni a označováni za dezinformátory; že kvůli mediálnímu tlaku způsobenému mimo jiné právě prohlášeními organizací jako jsou CDC, FDA nebo WHO tito lidé v očích velké části veřejnosti byli a stále jsou „škůdci“.

Paní ředitelka tak vlastně přiznala, že nejednali na základě vědeckých poznatků a kritického hodnocení, ale na základě principu „přání je otcem myšlenky“. Je potřeba přiznat jednu věc – v době reportu ze CNN, o kterém Rochelle Walensky mluví, ještě nebyla ředitelkou CDC, tou byla jmenována až o dva týdny později a vedení CDC se ujala až dva měsíce po daném reportu, 20. ledna 2021. Referenci ke zprávám CNN jí tedy odpustit můžeme. Tvrzení, že nikdo nečekal a neříkal, že na další varianty viru budou vakcíny postavené na sekvenci původního Wu chanského viru účinkovat stále méně, ale odpustit nemůžeme.

Tolik tedy vyjádření ředitelky jedné z oněch institucí, které svými doporučeními určují strategii boje s COVIDem-19; z těch institucí, kterým například profesor Hořejší věří tak moc, že podle vlastních slov nepovažuje za nutné studie hodnotit sám, neboť „věří lepším odborníkům“.

Je rozumné věřit jim dále? Nebo by bylo lepší nahradit víru vlastním kritickým myšlením?

Sdílejte