Dobrá zpráva o vakcinační mortalitě v českých zemích

Tomáš Fürst

13. března 2022

Jsou lidé, kterým nedá spát moje vyjádření v Parlamentních listech, kde píšu, že nejistota ohledně nežádoucích účinků vakcín je roztažená přes tři řády. Jsou lidé, kteří si myslí, že covidové vakcíny u nás zabily méně než deset lidí, a jsou lidé, kteří si myslí, že zabily desetitisíce. A pak je můj kolega Pavel Ženčák, který si napřed všechno pořádně spočítá. Níže vám podám zprávu, na co přišel. Rychlé shrnutí je zde: Na základě dat o celkovém počtu úmrtí v ČR za rok 2021 je téměř vyloučeno, že by vakcinační mortalita byla v řádu vyšších tisíců.

První krok k pohledu na celkovou mortalitu v letech 2020–2021 je vyrobit nějakou rozumnou baseline. Pavel si všiml, že se v čase celková mortalita (rozdělená do věkových kategorií) docela dost mění, zejména díky změně věkové struktury obyvatelstva (ale taky třeba proto, že rok 2015 měl 53 týdnů). Provedl proto jednoduchou aproximaci celkové mortality v letech 2010–2019 pomocí polynomu (v každé věkové kohortě zvlášť) a extrapolací odhadl celkový počet úmrtí v jednotlivých věkových kohortách pro roky 2020 a 2021, který by bylo lze očekávat, kdyby nepřišel covid.

K takto pečlivě spočtené baseline (modré sloupečky v obrázku níže) potom přičetl oficiální covidová úmrtí (hnědé sloupečky) a teprve vůči tomuto součtu vykreslil celková úmrtí v letech 2020–2021 (zelená čára). Do stejného grafu zakreslil intensitu očkování. Jednou jako celkový počet vakcín (bez rozlišení dávky) na 1 000 obyvatel (fialová čára) a jednou jako celkový počet vakcín na 10 000 obyvatel (červená přerušovaná).

Vakcinační mortalita – T.Fürst, P.Ženčák

Myšlenka je tato. Jestli je na SUKL nahlášeno pouze asi 1 % úmrtí po vakcínách, odpovídalo by to ve skutečnosti asi 15 tisícům úmrtí, což by na 17 milionů vyočkovaných dávek znamenalo, že přibližně každý tisící po vakcíně zemře. To by představovala fialová čára v grafu. Je-li nahlášeno 10 % úmrtí, znamenalo by to, že každý desetitisící po vakcíně zemře – to by představovala červená čára v grafu. Fialová a červená čára tedy představují hypotetickou vakcinační mortalitu ve dvou různě děsivých scénářích. Jedná se samozřejmě o jednoduché zobrazení, jak by situace vypadala, pokud by úmrtí nastala bezprostředně po očkování, nikoliv pokud by byla nějak rozprostřená v čase.

V dolní části grafu je jiný pohled na stejná data. Modré sloupečky odpovídají „nevysvětleným“ nadúmrtím (či podúmrtím) – tedy rozdílu mezi zelenou čarou a barevnými sloupečky v horním grafu. Proti těmto „nevysvětleným“ nadúmrtím/podúmrtím je zobrazena hypotetická vakcinační mortalita z horního grafu.

Stejný typ zobrazení pouze pro věkovou kategorii 75+ najdete níže. Z obou grafů je vidět několik věcí:

  1. Většina nevysvětlených nadúmrtí je v době covidových vln, nikoliv v době intenzivního očkování.    Většinou začínají už s předstihem, na začátku každé vlny zřejmě část nakažených uniká testování. Ke konci vlny je většinou nevysvětlených nadúmrtí mnohem méně.
  2. Je vyloučeno, že by po vakcíně umíral každý tisící člověk. Tento počet (fialová čára v grafu) by musel být patrný na celkových úmrtích, což není.
  3. Pokud ovšem vyjdeme z předpokladu, že by na očkování (podobně jako na covid) umírali především starší lidé, tam by už vakcinační mortalita na úrovni jeden z tisíce tak velký nárůst nepředstavovala (viz obrázek níže) a nemusela by být v datech o celkových úmrtích tak jasně vidět.  Je to tím, že v kategorii 75+ je sice hodně úmrtí, ale vakcín tam bylo podáno jen asi 1.5 milionu, případná vakcinační úmrtí by tedy byla na úrovni běžných výkyvů v datech.
  4. Vakcinační mortalitu na úrovni jeden z desetitisíce (což je pořád dosti děsivý scénář) bychom z průběhu celkových úmrtí nemohli poznat, ve vyšších věkových kategoriích v žádném případě (viz červená čára v grafu níže).
Vakcinační mortalita u osob starších 75 let – T.Fürst, P.Ženčák

Ještě jednou děkuju Pavlovi za skvělou práci a shrnuji, co z toho dle mého názoru plyne:

  1. Je téměř vyloučené, že by na následky vakcín u nás zemřely vyšší tisíce očkovaných.
  2. Z dat o celkových úmrtí nelze vyloučit, že u starších lidí po vakcínách umírá řádově jeden člověk z desetitisíce očkovaných.
  3. Nutně potřebujeme data z ÚZISu nebo VZP, která by na úrovni (anonymizovaných) jednotlivců dala do souvislosti datum očkování, datum případné hospitalizace a datum úmrtí. V takto strukturovaných datech by byla případná vakcinační mortalita vidět poměrně přesně.

Datové sady

Celkový počet úmrtí v ČR z https://www.czso.cz/csu/czso/zemreli-podle-tydnu-a-vekovych-skupin-v-ceske-republice

Úmrtí na covid: “ Přehled úmrtí dle hlášení krajských hygienických stanic“ z https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19

Očkování: „Geografický přehled vykázaných očkování v čase“ také z https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19

Sdílejte