Soumrak šamanů

Tomáš Fürst

Stalo se, co se stát muselo. Oficiální koronavirově-vakcinační narativ se ocitl v tak dramatickém rozporu s daty, že bylo třeba zásahu. Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), nezklamal a zareagoval předvídatelným způsobem. Začal zpochybňovat, že by se data měla vůbec zveřejňovat: „Když tahle data někdo nekontrolovaně pustí do veřejného prostoru, tak je úplně otevře. Bez interpretace.“

Rád bych proto připomněl, že „interpretace“ kolegy Duška jsou skutečně to poslední, co ve veřejném prostoru potřebujeme. Aktivity profesora biologie, který si nechá říkat „šéf českých statistiků“ sledujeme dlouhodobě a opakovaně dokazujeme, že jde o festival manipulací, neporozumění, školáckých chyb a trapných omylů.

Katastrofa jménem PREVAL

Prvním zásadním přešlapem ÚZISu byla zcela zpackaná studie kolektivní imunity PREVAL. Na jaře 2020 bylo kriticky důležité zjistit, kolik lidí se s koronavirem již setkalo, ale nebylo zachyceno PCR testováním. Bez této informace totiž nejde odhadnout celková smrtnost (Infection Fatality Rate) onemocnění. Ovšem bez znalosti celkové smrtnosti nikdo neví, jak dramatická opatření je rozumné činit. Počet nezachycených nákaz se nejlépe měří tak, že na reprezentativním vzorku obyvatel zjistíme, jaká část lidí má protilátky proti koronaviru. Přítomnost těchto specifických protilátek dokazuje, že se dotyčný s virem již setkal. Pro stanovení protilátek však studie bohužel použila nevhodné rychlotesty, které naprosto selhaly a drtivou většinu lidí s protilátkami neodhalily. Odborní garanti studie místo toho, aby chybu přiznali a studii zopakovali, však zcela nepochopitelně předstírali, že výsledky jsou validní a že je možné se jimi řídit. V kriticky důležité chvíli tak studie garantovaná ÚZISem rozšířila nepravdivou a poplašnou zprávu, že prevalence protilátek v populaci je zanedbatelná. Z toho vyplynula mylná dedukce, že smrtnost onemocnění byla řádově vyšší, než dnes víme, že je.

Na nesmyslnost výsledků studie jsme poukazovali opakovaně a důkladně (viz článek zde a čtyři reference na jeho konci). Byli jsme však – jako obvykle – zcela ignorováni, případně rovnou označeni za dezinformátory a šiřitele fake news. Studii PREVAL dodnes mnozí z nás používají ve výuce studentů jako odstrašující příklad, co všechno může selhat, když lékařské studie řídí a vyhodnocují diletanti. Ze strany institucí a lidí zapojených do PREVALU (viz zde druhý slide) dodnes nikdo chybu neuznal a veřejnosti se neomluvil. Dokonce – zcela nepochopitelně – probíhá jakási druhá část této zpackané studie a řídí ji ti samí lidé, kteří selhali při její první části.

Katastrofální odborné selhání ÚZISu při studii PREVAL by za normálních okolností mělo stačit na okamžité odvolání ředitele. Další selhání však následovala a PREVAL zcela zastínila.

Ústav pro zkreslování informací a statistiky

Česká republika patří k zemím, které během epidemie udržovaly nejdéle zavřené školy. K tomu jistě podstatně přispěla i strašlivá manipulace s daty, které se ředitel Dušek opakovaně dopouštěl, když mluvil o šíření epidemie ve školách. O této manipulaci jsem psal zde a dovolil jsem si u toho přejmenovat Duškův úřad na Ústav pro zkreslování informací a statistiky. Podstatou manipulace bylo, že ÚZIS vybral z dat velmi malou část tak, aby to vypadalo, že školy jsou hlavním zdrojem šíření nákazy. Asi jako kdybyste chtěli tvrdit, že ze všech zvířat na planetě nejvíce lidí zabijí lední medvědi, ovšem doložili to daty pečlivě vybranými pouze z Arktidy. Dodnes mi není jasné, jestli se jednalo o záměrnou manipulaci s cílem datově podepřít nesmyslná vládní opatření, nebo jestli jsou na ÚZISu skutečně schopní přehlédnout, že jim 95% datové sady chybí.

Úsvit šamanů

Před vyhlášením jarního lockdownu však posunul ředitel ÚZISu manipulaci na zcela nový level. Ve svém vystoupení ve sněmovně – na základě kterého poslanci schválili nejdrastičtější omezení svobody v dějinách této země – předvedl ředitel Dušek naprosto absurdně zmanipulovanou predikci, kterou vyděsil poslance natolik, že lockdown schválili. ÚZIS tvrdil, že bez okamžitého lockdownu čeká naši zemi katastrofa, která násobně převyšuje cokoliv, co se dosud v jakékoliv zemi na světě od začátku epidemie přihodilo. Tato predikce byla natolik zcestná, že to přimělo i Českou statistickou společnost vydat ostře nesouhlasný text. Pro pořádek připomínám, že už dlouho víme, že náš jarní lockdown začal ve chvíli, kdy vlna epidemie již spontánně opadala.

Spíše jako komickou vložku na závěr připomínám, že se ÚZISu dařilo poměrně dlouho vykazovat záporný počet nemocných v Praze. Za svůj text o této datové pozoruhodnosti jsem si dokonce vysloužil z ÚZISu telefonát. Ptáte-li se, jestli mi volali proto, aby mi poděkovali za upozornění na chybu, tak nikoliv.

Zveřejněte všechna data!

Data, která ÚZIS shromažďuje, nepatří jeho řediteli. Patří nám, neboť jsme si jejich sběr zaplatili z daní. To úplně poslední, co k jejich porozumění potřebujeme, jsou „interpretace“ ředitelem Duškem. Znovu a s veškerou vážností žádám ÚZIS, aby v anonymizované podobě neprodleně zveřejnil veškerá data, která během epidemie sesbíral. „Šéf českých statistiků“ by celé situaci prospěl nejvíce tím, že by se omluvil a rezignoval.

Sdílejte