Zpráva Švédské agentury pro veřejné zdraví zkresluje míru úmrtnosti neočkovaných a očkovaných osob

V. Čížek, T. Fürst

Lidé, kteří byli očkovaní, jsou v prvních dvou týdnech po očkování pro potřeby statistik považováni za neočkované (nikoliv za částečně očkované). Tímto dochází ke značným zkreslením. Skupina švédských vědců a zdravotníků Lkaruppropet zveřejnila výsledky re-analýzy švédských dat o počtu úmrtí u neočkovaných a očkovaných osob.

Původní článek:

Stručné shrnutí:

Švédská agentura pro veřejné zdraví ve svém týdenním reportingu započítává mezi neočkované osoby i očkované osoby až do 14 dní po obdržení druhé dávky. To vnáší do hlášení o úmrtích na Covid-19 podle stavu očkování značné zkreslení. Co konkrétně tento posun znamená, agentura neuvádí a médiím a švédské veřejnosti je tak předkládán nepravdivý obraz.
Od Švédské agentury pro veřejné zdraví jsme si vyžádali údaje o počtu úmrtí na infekci Covid-19 v roce 2021, kdy bylo očkování zavedeno. Soubor zahrnoval čtyři skupiny:

1) zcela neočkované osoby,

2) částečně očkované osoby krátce po první dávce (lidé, kteří obdrželi dávku 1 a uplynulo méně než 21 dní),

3) částečně očkované osoby před dosažením plné imunity (lidé v období 21 dní po první dávce, ale nebyla podána druhá dávka, nebo těsně po druhé dávce, kdy uplynulo méně než 14 dní)

4) plně očkované osoby (14 dní po druhé dávce a osoby se třetí dávkou).
Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

Švédská agentura pro veřejné zdraví ve svých týdenních hlášeních úmrtí uvádí ve skupině neočkovaných součet zahrnující úmrtí skutečně neočkovaných společně s úmrtími obou částečně očkovaných skupin (skupina 2 = 666 a skupina 3 = 253). Počet úmrtí v neočkované skupině byl tímto navýšen za celý rok o 919 osob (32 %), naopak počet očkovaných byl o stejný počet osob nižší.

V grafu jsou porovnány počty úmrtí neočkovaných osob uváděných v oficiálních reportech agentury (červeně) a skutečně neočkovaných osob (modře – data ze sloupce „Completely unvaccinated“ v tabulce) (2)

Nová analýza statistik podle uvedených definovaných kategorií ukazuje zvýšenou úmrtnost (úmrtí na 100 000 osob) na infekci Covid-19 v prvních 21 dnech po podání 1. dávky ve srovnání se skutečně neočkovanými osobami. V průběhu roku 2021 v tomto 21denním intervalu zemřelo celkem 666 osob. Tato vysoká úmrtnost po podání vakcíny může mít několik příčin. Očkovací program byl prováděn uprostřed velké epidemie, což se běžně neděje. Např. vakcína proti sezónní chřipce se podává před nástupem epidemie. Vakcíny Covid-19 mohou v prvních týdnech po očkování zvyšovat náchylnost k infekci také např. tím, že dochází k poklesu počtu lymfocytů u očkovaných osob. Následná imunosuprese může vést k tomu, že je imunitní systém „vyčerpaný“ a nestačí na zvládnutí další infekce (3).

Navrhujeme, aby pro správné vyhodnocení účinků očkování Covid-19, byly všechny očkované osoby považovány za očkované, i když ne nutně imunní. Ačkoli se významná protilátkami zprostředkovaná imunita objevuje až 21 dní po první dávce nebo 14 dní po druhé dávce, při hodnocení účinnosti vakcíny je třeba vzít v úvahu také míru úmrtnosti během těchto časových intervalů. Pokud je úmrtnost vyšší v období, kdy vakcína ještě nestačila vytvořit imunitu, ve srovnání s úmrtností neočkovaných osob, pak je ochranný účinek spíše negativní než pozitivní (4,5).

Aby se lidé mohli informovaně rozhodnout o rizicích a přínosech očkování proti Covid-19, žádáme Švédskou agenturu pro veřejné zdraví, aby veřejně informovala o datech o úmrtnosti zcela neočkovaných osob i osob očkovaných ode dne podání první dávky. Úmrtnost pro skupinu neočkovaných osob a pro podskupiny očkovaných osob by měla uvádět detailně – tedy pro skupiny lidí, kteří obdrželi: 1) první dávku a neuplynulo 21 dní, 2) první dávku a neuplynulo alespoň 21 dní, ale druhá dávka ještě nebyla podána, 3) druhou dávku a neuplynulo 14 dní, 4) osoby, které obdržely druhou dávku a uplynulo alespoň 14 dní, 5) třetí dávku a neuplynulo 14 dní a 6) třetí dávku 3 a uplynulo alespoň 14 dní.

Švédská agentura pro veřejné zdraví uvedla veřejnost v omyl ohledně přínosu očkování proti Covid-19 tím, že více než 900 úmrtí na Covid-19 zaznamenala nesprávně jako úmrtí u neočkovaných nikoliv očkovaných, čímž značně zkreslila účinnost očkovacího programu. Požadujeme, aby byly původní údaje týkající se tohoto případu uvedeny v plném rozsahu. Rovněž požadujeme, aby bylo provedeno nezávislé a zcela transparentní vyhodnocení úmrtnosti mezi plně neočkovanými osobami ve srovnání s různými podskupinami očkovaných.

Seznam literatury:

https://lakaruppropet.se/public-health-agency-reporting-has-distorted-mortality-rates-for-the-unvaccinated-and-vaccinated/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/

 https://www.bmj.com/content/372/bmj.n783/rr

 https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination?channel=doi&linkId=61aa3d6750e22929cd4348cb&showFulltext=true

 https://osf.io/5gu8a/

Podepsáno 29 švédskými odborníky – lékaři a vědci

Sdílejte