Očkování dětí pohledem právníka

Vladana Vališová, Zuzana Krátká

Máme nebo nemáme děti očkovat proti covidu-19? Jsou dostupné vakcíny pro děti bezpečné a účinné? Jaká odpovědnost by byla v současnosti s takovým očkováním spojena?

Právnička JUDr. Vladana Vališová se do problematiky očkování dětí proti coronaviru zabrala vskutku důkladně ve svém novém článku „K některým aspektům odpovědnosti při očkování dětí proti covidu-19“ uveřejněném v Advokátním deníku:

„Úřad pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických (FDA) povolil 17. června 2022 nouzové použití vakcín firem Moderna a Pfizer/BioNTech pro děti ve věku od 6 měsíců. Toto rozhodnutí FDA by mohlo být považováno za překvapivé s ohledem na to, že Švédsko, Dánsko a Island pozastavily užití covidových vakcín firmy Moderna pro mladší věkové skupiny již na podzim 2021 s tím, že vakcína od Moderny se ve Švédsku nesmí podávat dokonce nikomu pod 30 let. Necelý týden po rozhodnutí FDA veřejně vystoupil generální ředitel dánské Národní rady pro zdraví Søren Brostrøm a přiznal, že plošné očkování dětí proti covidu byla chyba a tyto vakcíny by dětem už doporučovány být neměly. Budeme těmito vakcínami očkovat nejmladší i v České republice? „

„Schvalovací proces se přesouvá do Evropy. Společnosti Pfizer/BioNTech 8. července 2022 oznámily, že Evropské lékové agentuře EMA předložily změnu požadující aktualizaci podmíněné registrace vakcíny Comirnaty v Evropské unii o údaje podporující očkování dětí ve věku starších 6 měsíců a mladších 5 let. Pokud se ministr zdravotnictví rozhodne umožnit vakcinaci proti covidu-19 dětí již od 6 měsíců věku na základě ust. § 8 odst. 6 zák. o léčivech a dokud nebude v ČR uplatňována osobní odpovědnost za výkon funkce, postačí, aby ministr poslal žádost o stanovisko SÚKL, a můžeme začít očkovat.

S důvěrou v principy právního státu zaslalo 34 signatářů z řad lékařů, vědců, právníků a politiků dopis ředitelce SÚKL s žádostí o pečlivé posouzení výsledků klinické studie vakcíny Comirnaty pro děti od 6 měsíců věku. Podobné aktivity jsou vyvíjeny i jinde ve světě, např. ve Velké Británii. Zatímco poměr přínosu a rizik podpořil zavedení mRNA vakcín pro zranitelné osoby v roce 2021, v roce 2022 ukazuje na to, že by se děti proti covidu-19 plošně očkovat neměly. Nakonec je třeba vzít v úvahu i to, že očkování bez zaručené účinnosti a bezpečnosti pohromadě s nedostupným odškodněním v případě výskytu nežádoucích účinků může vést ke ztrátě důvěry populace v očkování samotné, v regulační orgány a stát jako instituce vůbec.“

Sdílejte