Nežádoucí účinky po očkování na covid-19

Zuzana Krátká

Na stránkách SÚKL byl do nedávna pravidelně aktualizován přehled podezření na nežádoucí účinky po očkování na covid-19. Bohužel reporty byly zrušeny :

https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci

Pro potřeby zájemců o tyto informace jsou k dispozici alespoň „Hlášená podezření na nežádoucí účinky vakcín proti covid-19 za rok 2021“ publikované v informačním zpravodaji Farmakovigilance SÚKLu:

https://drive.google.com/file/d/1Ki6qkBveyIf054stROdDANt0tWzwFBTk/view?usp=sharing

V roce 2021 SÚKL přijal celkem 10 633 podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covid-19. Z celkového počtu bylo 8763 hlášení přijato po podání mRNA vakcíny, 1865 hlášení po podání vektorové vakcíny. Přehled nežádoucích účinků je uveden zde:

Doporučujeme však pečlivé prostudování celého článku.

Sdílejte