Oslovili jsme členy European Commision for Health and Food Safety a europoslance kvůli schvalování vakcíny proti covid pro děti

Jana Gandalovičová, Vladana Vališová, Jaroslav Janošek, Zuzana Krátká

Před časem jsme vás informovali o naší analýze klinické studie Pfizer/BioNTech vakcíny Comirnaty pro nejmenší děti, na základě které FDA schválila vakcinaci dětí starších 6 měsíců. Dle našeho názoru šlo o bezprecedentní pochybení a bojujeme za to, aby ke stejnému nedošlo i u nás. Odborníci sdružení kolem SMIS společně s lékaři z Iniciativy 21 oslovovují celou řadu lidí, kteří budou rozhodovat o přijetí této vakcíny. Obrátili jsme se nejprve na SÚKL, abychom ho upozornili na nedostatky ve studii a dostali jsme od paní ředitelky Storové odpověď, z níž vyplynulo, že čeká na posouzení studie Evropskou lékovou agenturou a Evropskou komisí. Obdobnou žádost jsme zaslali zaslal panu ministru Válkovi a také on vyčkává na rozhodnutí těchto institucí a doporučení SÚKLu. Oslovili jsme i předsedy odborných lékařských společností, ale zatím jsme odpovědi nedostali, přece jenom se o prázdninách společnosti nescházejí. O zaslání naší žádosti a analýzy do Evropské lékové agentury jsme vás již také informovali.

Tedy logicky jsme naši žádost poslali na evropské parlamentní instituce. Dopis dostali členové evropské komise pro pandemii covid

  • Předsedkyně: Kathleen Van Brempt (S&D, BE)
  • Místopředseda: Andreas Glück (Renew Europe, DE)
  • Místopředsedkyně : Ewa Kopacz (EPP, PL)
  • Místopředsedkyně: Michèle Rivasi (Greens/EFA, FR)
  • Místopředseda : Karol Karski (ECR, PL)

Dále jej obdržela komisařka EC  pro Health and Food safety Stelle Kyriadikes a místropředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která řídí komisi týkající se hodnot, transparentnosti a dodržování zásad právního státu.

Oslovili jsme také všechny české europoslance.

A dopis obdrželi i dva poslanci, kteří dlouhodobě bojují za transparentní a racionální přístup při řešení epidemie covid-19 pan europoslanec Christian Terhes a paní europoslankyně Christina Andersonová.

Věříme, že naše připomínky podpořené podpisy 39 odborníků – lékařů, vědců, zdravotníků i právníků včetně tří senátorů – budou mít vliv na pečlivost práce příslušných komisí a že nedojde ke schválení této vakcíny.

Dopis členům Evropské komise:

Odpověď SÚKLu:

Sdílejte