Žádost o urychlené zhodnocení bezpečnosti a účinnosti vakcín proti SARS-CoV-2

Vladimír Čížek a signatáři

Vážený pan                                                                                                  17. října 2022
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
ministr zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
12801 Praha 2

Otevřený dopis ministru zdravotnictví

Žádost o urychlené zhodnocení bezpečnosti a účinnosti vakcín proti SARS-CoV-2

(řada závažných signálů ukazuje na velmi pravděpodobné negativní dopady očkování na zdraví populace)

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jakožto na jedinou kompetentní osobu, která je schopna vydat příkaz k zahájení přezkumu dat z ÚZISu (případně zdravotních pojišťoven) a zjištění, zda i nadále převažuje dle předpokladů přínos očkování proti Covid-19 nad riziky. A pokud ne, pak je třeba zjistit, u kterých věkových skupin převažuje případné riziko očkování nad přínosem. Takový přezkum je zcela legitimní, protože, jak sám víte, k podobnému přehodnocení došlo již vloni u vakcín firem Astra Zeneca a Janssen. U těchto vakcín je riziko vyšší nežli přínos u osob do 60 let, a proto je SÚKL u této věkové skupiny nedoporučuje již od roku 2021.

V poslední době se vyskytlo několik varovných signálů, z nichž každý jednotlivě nemusí nic znamenat, ale spojením všech dohromady vzniká vážné podezření, že mRNA vakcíny firem Pfizer a Moderna nejsou bezpečné:

  1. Extrémně vysoké počty hlášených podezření na nežádoucí účinky zaznamenané v pasivních sledovacích systémech (zejména VAERS v USA)
  2. Nárůst celkové nadúmrtnosti v mnoha zemích
  3. Vysoký nárůst počtu myokarditid zejména u mladých mužů
  4. Významný pokles porodnosti v celé řadě zemí po nástupu očkování
  5. Nejasná rizika šíření spike proteinu v těle a produkce v různých tkáních
  6. Podezření na riziko integrace mRNA z vakcíny do lidského genomu
  7. Pochybení zjištěná v klinické studii firmy Pfizer

Jistě můžete argumentovat tím, že sledování bezpečnosti a účinnosti vakcín není ve Vaší kompetenci.  Ale Vy jste osobou zodpovědnou za chod zdravotnictví.

SÚKL se opakovaně vyjádřil, že posouzení vakcín nespadá do jeho kompetence, ale do kompetence EMA. EMA však není dostatečně kritická. Nevyjádřila se k naší žádosti o přehodnocení vakcín pro nejmenší děti, a naopak vydala doporučení ke změně registrace vakcín z podmíněné na standardní – z tohoto kroku je zřejmé, že o jakémkoli přezkumu dat neuvažuje.

CDC má bezpečnostní signál nastaven tak, že i kdyby stoupl počet hlášených nežádoucích účinků tisícinásobně, speciální „bezpečnostní koeficient“ (PRR – Proportional Reporting Ratio), vyrobený experty CDC, se vůbec nezmění (viz odkaz v příloze).

Vážený pane ministře, chceme Vás požádat o to, abyste:

  1. Uložil ÚZISu a zdravotním pojišťovnám, aby vydaly anonymizovaná data do rukou týmu nezávislých matematiků a statistiků, nejlépe pod dozorem notáře. Přesný požadavek na data i tým odborníků máme k dispozici.
  2. Nařídil laboratorní kontrolu náhodně vybraných vzorků vakcín firem Pfizer a Moderna v nezávislé vědecké analýze. I pro tuto analýzu jsme schopni sestavit tým expertů.

Provedením těchto analýz můžeme získat pravdivý obraz o kvalitě, účinnosti a bezpečnosti vakcín. Buď dojde k uklidnění rostoucích obav ve společnosti a posílení důvěry v očkování, nebo nálezy povedou k nutnosti přehodnotit strategii očkování proti nemoci Covid-19. V obou případech budou z nálezů profitovat občané naší země. A o to nám všem přeci jde. Není nic úžasnějšího než mít užitek z pravdy.

S uctivým pozdravem, za Iniciativu 21 a další nezávislé odborníky (podpisy v abecedním pořadí):

MUDr. Vladimír Čížek, angiolog

MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a lékař JIP
MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař a pneumolog
MUDr. Martin Čížek, psychiatr
MUDr. Alena Dernerová, dětská neuroložka
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., statistik
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., učitel matematiky
MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka
MUDr. Radan Gocal, internista, ambulantní specialista
MUDr. Jan Hnízdil, internista, psychosomatik
Mgr. Kamila Hronová, psycholožka
Bc. Markéta Hrudníková, porodní asistentka
MUDr. Jitka Chalánková, lékařka, senátorka
RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D., přírodovědec, editor medicínských textů
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., biostatistik
MVDr. Roman Kovařík, epizootolog
Mgr. MUDr. Jana Králová, praktická lékařka pro děti a dorost
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., klinická imunoložka
JUDr. Tomáš Nielsen, advokát
Mgr. Ondřej Svoboda, právník
PhDr. Daniel Štach, psycholog
prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc., imunolog a imunofarmakolog, vakcinolog, nanotechnolog
MUDr. Hana Zelená, Ph.D., viroložka

Odborná příloha je uvedena zde:

https://smis-lab.cz/2022/10/24/sedm-zavaznych-duvodu-k-pozadavku-na-revizi-bezpecnosti-pouzivani-vakcin-proti-covidu-19/


Sdílejte