Ohlédnutí za dubnovým odborným setkáním – přednáška Vojtěcha Thona

Zuzana Krátká, Vojtěch Thon

Mnoho vědeckých informací, které jsme se minulé tři roky marně snažili šířit do světa, je natolik zjevně pravdivých, že jim musí už i mainstreamová média dopřát prostoru. Inspiraci mohou sbírat na odborných diskusních večerech, které se čas od času konají na Novotného lávce. Dne 13. dubna 2023 jsme se sešli s dvanácti odborníky a Robinem Čumpelíkem, který celý večer organizoval, a spojovacím tématem přednášek bylo POŠKOZENÍ DĚTÍ A MLADÉ GENERACE. Na SMIS z tohoto večera zveřejníme jak videa, tak slidy a odkazy na publikace, aby se případní zájemci mohli s přednáškami detailněji seznámit.

Úvodní přednáška patřila panu profesorovi Vojtěchovi Thonovi, který se v ní zaměřil na význam slizniční imunity v patogenezi covidu.

Znovu zopakoval to, co víme už dávno, že je to infekce, nikoliv očkování, co nastavuje imunitu na sliznicích a až s jejím nastavením získáváme kvalitní ochranu před vážným průběhem onemocnění covid-19. Očkování mělo být určeno pro rizikové osoby, které ještě infekci neprodělaly. Očkovat děti, mladé lidi a osoby po prodělané infekci bylo a je rizikové. Technologie mRNA má velkou slabinu v tom, že neznáme konkrétní dávku proteinu, kterým očkujeme. Jeho množství závisí na tom, kolik si ho ten který člověk sám vytvoří, navíc se netvoří pouze v místě vpichu, ale kdekoliv, kam se mRNA roznese. Buňky, které prezentují daný protein na svém povrchu jsou následně cílem útoku imunitního systému. Proto je tolik podezření na nežádoucí účinky. V přednášce zaznívá i upozornění na studii u potkanů, kterým byla aplikována „vakcína“ sestávající se z lipidických nanopartikulí obsahujících signální molekuly a tato se ve velmi krátkém čase rozesela cévním systémem do mnoha životně důležitých orgánů, ve kterých by se (pokud by experimentálně podaná látka obsahovala mRNA pro spike protein) spike protein mohl začít tvořit. Po očkování se může rozvíjet patologická imunologická reakce na různých místech těla, což prof. Thon pozoruje i u svých pacientů. V přednášce je krátce zmíněna i studie PROSECO, jejíž výsledky potvrdily vysokou séroprevalenci v ČR. Již na podzim 2021 téměř všichni lidé ve studii měli protilátky buď po infekci nebo po očkování. Zároveň jsme z dat ÚZIS věděli, že ti, kdo prodělali infekci, neměli riziko hospitalizace při reinfekci, tedy nepotřebovali očkování. Přesto byli lidé nuceni k očkování a byla zavedena nesmyslná restriktivní opatření ve školách i ve společnosti. Věděli jsme, že očkovaní lidé šíří virus. Základem boje proti šíření epidemie proto měla být podle prof Thona správná prevence a léčba. Na závěr každé přednášky měla zaznít otázka na politiky či vládní experty. Vojtěch Thon se ptá: „Kdy sdělí odpovědní činitelé státu skutečnost, že chrání slizniční imunita?“

https://drive.google.com/file/d/1i0Z-wqHk7As1YAhGO_46fuDwU3zPJjxB/view?usp=share_link

Sdílejte