Something v Anglii

Tomáš Fürst

Před nedávnem jsem na stránkách sdružení SMIS prozradil, že v Německu od jara 2021 řádí tajemné something, které způsobuje trvalou nadúmrtnost ve všech věkových kategoriích. Dnes se chci podívat, zda something úřaduje také v Anglii. Britský Office of Health Improvements and Disparities pravidelně aktualizuje data o nadúmrtích v Anglii a zároveň nabízí skvělý online nástroj na jejich vizualisaci. Napřed si prosím data prohlédněte a potom čtěte dál, co v grafech vidím já.

  1. Na spodním z obou grafů níže je skvěle vidět, jak se v Británii postupně učili vykazovat covidová úmrtí. V první vlně (jaro 2020) byla vlna nadúmrtí zásadní, ale jen část z nich byla identifikována jako úmrtí s covidem. Ve skutečnosti tedy na covid (žlutě) na jaře 2020 zemřelo více lidí, než se v té době úřady domnívaly. V druhé vlně (jaro 2021) tomu bylo přesně naopak – covidových úmrtí bylo vykázáno mnohem více než celkových nadúmrtí. V této vlně tedy naopak na covid (žlutě) zemřelo mnohem méně lidí, než se úřady domnívaly.

2. Ve věkové kategorii 0–24 let není epidemie vůbec vidět a až do poloviny roku 2021 je mortalita pod dlouhodobým průměrem. Od poloviny roku 2021 až do dnešního dne je ovšem mírně nad průměrem. Jedná se (naštěstí) o malá čísla, i tak je ovšem tohle pozorování znepokojující. U mužů je situaci horší než u žen.

3. Ve věkové kategorii 25–49 let je veškerá nadúmrtnost do poloviny roku 2021 téměř přesně vysvětlena covidem. Potom se ovšem charakter dat mění a u obou pohlaví přetrvává až do dneška znatelně zvýšená nadúmrtnost, která již covidem vysvětlena není. V této věkové kategorii tedy přibližně od poloviny roku 2021 úřaduje britská verze something.

4. Ve věkové kategorii 50–64 let je situace velmi podobná. Od poloviny roku 2021 začíná období trvale zvýšené úmrtnosti, která není vysvětlena covidem. Jen v této věkové kategorii se jedná o desítky až stovky mrtvých každý týden, kteří umírají „navíc“. Je to o to horší, že po dvou velkých vlnách epidemie bychom měli očekávat velmi podstatná podúmrtí. Situace je ale přesně opačná. Když se podíváme na tabulku příčin úmrtí, uvidíme zásadně nadrepresentované všechny příčiny související se srdcem a oběhovou soustavou. Rakoviny, respirační infekce, demence, Alzheimer a diabetes jsou víceméně na očekávané úrovni. Velmi zásadně nadrepresentované jsou překvapivě onemocnění jater.

5. Ve vyšších věkových kategoriích (65+) je situace také zajímavá. Po dvou zásadních vlnách nadúmrtí během covidu následuje očekávaný zákmit do podúmrtí během první poloviny roku 2021. Od poloviny roku 2021 (tedy počínaje létem!) ovšem i v této věkové kategorii nastupuje období trvalé a zcela systematické nadúmrtnosti, které je přerušeno (velmi překvapivě) mezi lednem a dubnem 2022, kdy se úmrtí pohybují mírně pod očekávanou úrovní, i když se právě v tomto období opět umíralo na covid. Níže kopírujeme jen obrázek pro věk 65-74, ostatní dvě věkové skupiny se chovají velmi podobně.

Hlásím tedy, že tajemné something úřaduje nejen v Německu, ale i v Anglii. Od poloviny roku 2021 – stejně jako v Německu – kosí something mladé i staré, muže i ženy. Týden co týden stovky mrtvých, kteří mrtví být neměli.

Jak budeme v příštích letech jejich dětem vysvětlovat to ohlušující ticho, které ohledně této bezprecedentní katastrofy všude panuje?

Sdílejte