Měli poradit a neporadili

Zuzana Krátká

Prezident České lékařské komory dr. Kubek se v průběhu května snažil získat doporučení ohledně očkování proti covidu od Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP). Jenže, jak se ukázalo, prof. Chlíbek konsensus odborníků v NIZP tentokrát vyjednat nedokázal. NIZP je už dlouho více spící Šípkovou Růženkou než kvalitním rádcem. Tak jsem se raději přeptala jeho členů, zda vůbec a jak ta porada tentokrát proběhla.  

O podzimní vakcinaci diskutovala jen malá část NIZP

Tedy vězte, že patrně jedinou skupinou, které se prof. Chlíbek ptal na názor na počet vakcín potřebných pro sezónu 2023/24, byla jím vedená skupina imunologická a vakcinologická.  Od dvou z jejích devíti členů jsem se dozvěděla toto:

„Moje odpověď byla jednoznačná. Vzhledem k tomu, že po proběhlém promoření a proočkování populace používané vakcíny v dalších dávkách vykazují více vedlejších nežádoucích účinků, než je jejich benefit, nejsou za uvedené situace další dávky pro pacienta indikovány. Indikovaná pro pacienta zůstává včasná léčba virové infekce, v případě covid-19 stále zanedbávaná,“ napsal prof. Thon.

„Bylo to před dvěma měsíci. Tehdy prof. Chlíbek napsal dlouhou úvahu o počtu potřebných dávek. Začal na 7,7 milionu, což je zajímavé číslo. Ne proto, že je tak velké, ale protože je tak malé. On totiž odmítal dát vakcínu těm, kteří nemají první dvě dávky. Pak sám klesl v úvaze na 4 miliony a ptal se, co na to ostatní. Hrubý dojem mám, že mu většina doporučila cca 1-2 milionů dávek. Prof. Thon dostal za výše uvedený příspěvek vynadáno. Nicméně, podle mého odhadu jsou zde cca desetitisíce osob, které je potřebné nějak imunizovat (jde o osoby se slabou imunitou) a cca 400 tisíc lidí, kteří po vakcíně touží. Vycházím z předpokladu, že to může být cca polovina těch, co obdrželi čtvrtou dávku (800 tisíc),“ sdělil Václav Fejt.

Skupina klinická, které předsedá dr. Dlouhý, oslovena nebyla vůbec. Mimochodem tato skupina ukončila svou aktivní činnost již na jaře 2022. „Poslední zápis z jednání klinické skupiny pochází z února 2022. A poslední dokument ve složce klinické skupiny pochází z května 2022. Čili klinická skupina je přinejmenším rok bez jakékoli aktivity, a myslím, že není jediná,“ napsal prof. Beneš. Ani laboratorní skupinu, které předsedá prof. Dřevínek, prof. Chlíbek neoslovil. Její členkou je dr. Hana Zelená a její odpověď byla stručná: „Ani mne nikdo o názor nežádal.“ Ve skupině epidemiologie a prevence, kterou vede doc. Maďar, zástupce nemáme. Takže nevíme, zda byla oslovena. A v té analytické, vedené dr. Přibylovou, se taktéž vakcinace neřešila. „Naše skupina měla poslední schůzku počátkem února 2023. O vakcinační strategii v zápisu není ani slovo,“ napsal Robert Straka. Jestli byli osloveni aspoň vedoucí skupin, nevíme, nejsme s nimi v kontaktu.

Byla odborná rada expertů NIZP založená na datech?

Všichni se ohánějí potřebou Evidence based medicine. Tak bych předpokládala, že si NIZP pro takové důležité rozhodnutí jako je očkování v další sezóně, vyžádá od ÚZISu jednak data o efektivitě vakcín a dále data o počtech lidí, kteří jsou imunní po nemoci. Zadá případně analytikům potřebné analýzy dat, které potvrdí nebo vyvrátí přínos vakcinace pro vybrané rizikové skupiny pacientů. Požádá odborné lékařské skupiny o jejich zkušenosti s přínosem vakcinace pro specifické skupiny pacientů, protože nejde jen o ochranu před covidem, ale i o to, zda negativně vakcinace neovlivnila základní chronické onemocnění těchto rizikových skupin. Obzvlášť pečlivě a rozvážně je třeba rozhodovat při zvažování dalšího očkování u dětí a těhotných žen. Vakcíny měly dva roky na to potvrdit, že chrání zdraví očkovaného a přispívají k pomalejšímu šíření infekce. Pokud to nepotvrdily nebo se ukázaly jako rizikové, pak pro další vakcinaci není důvod. 

Jaká byla realita? Experti v odborné skupině dostali několik publikací, ale jinak vycházeli hlavně ze svých zkušeností, svých dat a svých aktuálních znalostí o covidu. Nerozumím tomu, proč prof. Chlíbek oslovil jen jednu odbornou skupinu a nezajímal ho názor těch ostatních. Nepřekvapilo mne však, že už ani „u sebe doma“, tedy ve vakcinologicko-imunologické skupině, již zřejmě významnou podporu pro další vakcinaci nedostal. Asi i jejím odborníkům dochází, že společnost již není covidem tak ohrožená jako dříve, protože většina lidí už infekci prodělala, ale hlavně stejně nyní žádnou efektivní vakcínu k dispozici nemáme. Jedinými, kteří toto stále ještě nepochopili, jsou dr. Kubek a vedení ČLK.

Sdílejte