Net Zero

Tomáš Fürst, Roman Kovařík a Zuzana Krátká

V lednu 2022 zaznamenala Česká republika poměrně prudký pokles počtu narozených dětí. O této zvláštnosti Tomáš Fürst poprvé psal na InFaktech v dubnu 2023. Téma zaujalo Deník N, který se pokusil diskusi udusit hned v zárodku pomocí oblíbené taktiky dehonestace autora. Petr Koubský ve svém článku přišel s hypotézou, že propad porodnosti v roce 2022 je zcela vysvětlen změnou demografické struktury obyvatel a rekordní plodností českých žen v roce 2021.

Statistik Ondřej Vencálek na stránkách SMIS ukázal, proč je tento argument chybný. Demografky z Univerzity Karlovy, které Koubský ve své filipice oslovil, totiž jaksi zapomněly, že v roce 2021 u nás proběhlo sčítání lidu, které velmi výrazně snížilo odhad počtu žen v naší zemi, a tím způsobilo optickou iluzi rekordní plodnosti. Počet narozených dětí se prostě vydělil mnohem menším počtem žen. Petru Koubskému a oběma odbornicím z UK nepřišlo nijak divné, že se tato „rekordní plodnost roku 2021“ nijak neprojevila v počtu narozených dětí. Tomáš Fürst kolegu Koubského na jeho omyl (který vyústil v obvinění, že záměrně lžeme, abychom šířili paniku) několikrát emailem upozornil. Požadoval uvedení textu na pravou míru. Koubský však neudělal nic. Inu, Deník N dělá čest svému N.

V létě 2023 bylo tedy zřejmé a daty doložené, že propad počtu narozených dětí je podstatný, nejeví žádné známky návratu k normálu a není zcela vysvětlitelný stárnutím populace ani domněle rekordní plodností roku 2021. Netřeba připomínat, že tohoto faktu si česká média důsledně odmítají všimnout.

V červenci 2023 jsme se na SMIS k tématu vrátili a podali zprávu o dalších datech, která byla do té doby zveřejněna. Navzdory očekávání „návratu k normálu“ došlo v prvních třech měsících roku 2023 k dalšímu výraznému propadu počtu narozených dětí. Zároveň se nám podařilo z ÚZISu vydolovat údaje o počtu narozených dětí rozdělených dle očkovacího statutu matky (data jsou uvedena v textu původního článku). Dle těchto dat se v roce 2021 narodilo jen asi 5 % všech dětí očkovaným matkám. Pomocí jednoduché trojčlenky jsme ukázali, že kdyby se počet narozených dětí každý měsíc proporčně rozložil mezi očkované a neočkované ženy v plodném věku, očekávali bychom asi 30% dětí od očkovaných matek. Očkovaným ženám v plodném věku se tedy v roce 2021 narodilo mnohem méně dětí, než by odpovídalo jejich zlomku v populaci.

To samozřejmě nemusí znamenat, že očkování negativně ovlivňuje biologickou schopnost žen otěhotnět či dítě donosit. Může to například znamenat, že české ženy jsou mnohem opatrnější než Česká vakcinologická společnost, která podporuje vakcinaci v těhotenství, a s těhotenstvím počkaly nebo se v těhotenství experimentální genové terapii spíše vyhýbaly. V každém případě ale z dat plyne, že očkování proti covidu bylo v roce 2021 asociováno s dramaticky nižší porodností. V normálních dobách by to byl silný signál k tomu, abychom okamžitě zjistili, co je mechanismem této asociace. V době doznívající covidové totality se však rozhostilo jen další hluboké ticho.

Naštěstí existují i média, která nejsou placená státem, a v nich se lze dočíst leccos zajímavého. V září se tématu porodnosti obsáhle věnoval Mainstream Angeliky Bazalové, který zveřejnil podrobnou analýzu matematičky Lucie Houfkové. Na základě dat získaných ze zdravotních pojišťoven spočítala Lucie úhrnnou plodnost a potvrdila, že i v tomto ukazateli došlo v lednu 2022 k náhlému propadu, který se během roku 2022 dále prohluboval. Svoji analýzu shrnula těmito slovy: „Z dat, která jsme získali, jednoznačně vyplývá, že pokles absolutního počtu dětí nelze vysvětlit pouze demografickými změnami ve věkové struktuře žen, ale musí mít ještě jinou příčinu. Na úhrnnou plodnost totiž počet žen v jednotlivých věkových skupinách nemá vliv.” Mainstream také vyslovil temné proroctví, že vzhledem ke klesajícímu počtu těhotenských screeningů se situace v dohledné době nijak nezlepší.

Uplynulo několik měsíců a my se můžeme podívat, jak se predikce Mainstreamu naplnila. Český statistický úřad nedávno zveřejnil počty narozených dětí až do září 2023. Ačkoliv se to zdálo nemožné, propad pokračuje a dále se prohlubuje.

Obrázek 1. Vývoj počtu živě narozených dětí v České republice v letech 2015–2023.

A je to ve skutečnosti ještě horší, protože od roku 2022 jsou k narozeným dětem v ČR připočítány i děti narozené ukrajinským matkám na českém území. Český statistický úřad dle doporučení Eurostatu započítal do celkového počtu narozených dětí v roce 2022 i 1400 dětí, jejichž matky měly status uprchlíka. Zdá se tedy, že k Net Zero směřujeme v úplně jiném ukazateli, než si naši vládci myslí.

Úměrně tomu, jak se kolem tohoto tématu prohlubuje oficiální Velké covidové ticho, roste v rozumnějších částech společnosti požadavek na zveřejnění podrobných dat, která by pomohla odkrýt příčinu této bezprecedentní katastrofy. Roman Kovařík se snažil z ÚZISu získat data o počtu dětí narozených v letech 2021 a 2022 s detailním očkovacím statutem matky. Jeho žádost byla ÚZISem zamítnuta. Poté se ovšem do celé věci vložila prostějovská senátorka MUDr. Jitka Chalánková a – světe div se – od pana ministra Válka data během několika měsíců dostala. Díky ní tedy máme k dispozici přehled, kolik se v jednotlivých měsích (od ledna 2021 do prosince 2022) u nás narodilo dětí matkám neočkovaným, matkám očkovaným v průběhu těhotenství a matkám očkovaným před začátkem těhotenství.

Zhluboka se nadechněte a … počkejte na druhý díl tohoto textu, kde se dozvíte, co tato málem utajená data říkají.

Sdílejte