Počty očkovaných a neočkovaných pacientů – hospitalizace a JIP k 16.11.2021

Robert Straka, Miloš Bohoněk

Z dat ÚZIS o počtu hospitalizovaných osob jsme nakreslili dva grafy. V prvním grafu jsou očkovaní a neočkovaní lidé, kteří nikdy neměli covid-19. Na ose y jsou absolutní počty pacientů. Vidíme tedy v případě neočkovaných cca … Číst dále “Počty očkovaných a neočkovaných pacientů – hospitalizace a JIP k 16.11.2021”

Tohle není epidemie neočkovaných … tohle je epidemie fake science!

Tomáš Fürst

V předchozím příspěvku Lysenkova cena pro CDC jsem popisoval „studii“, na základě které americké CDC tvrdí, že vakcína chrání proti hospitalizaci z důvodu reinfekce COVIDem lépe než předchozí prodělání nemoci. Závěry této studie jsou v rozporu s pozorovanými daty i publikovanými pracemi, … Číst dále “Tohle není epidemie neočkovaných … tohle je epidemie fake science!”

Výskyt infekce SARS-CoV-2 u osob neočkovaných a očkovaných

Zuzana Krátká

Jak je to s přenosem infekce u očkovaných a neočkovaných osob? Velmi podrobně se tomuto tématu věnujeme v dokumentu „Teze o SARS-CoV-2 a COVID“[Beneš], které bylo schválené i Společností pro lékařskou mikrobiologii. Pro rychlé pochopení zde uvádím jen základní … Číst dále “Výskyt infekce SARS-CoV-2 u osob neočkovaných a očkovaných”

Nové pokyny pro rutinní sledování výskytu onemocnění COVID-19 podle ECDC

Hana Zelená

ECDC vydala dne 18.10.2021 novou technickou zprávu „Covid-19 surveillance guidance – Transition from Covid-19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens„, která velmi podstatně mění dosavadní systém evidence pacientů s Covid-19 a zavádí také novou definici … Číst dále “Nové pokyny pro rutinní sledování výskytu onemocnění COVID-19 podle ECDC”

Je současná epidemie způsobená neočkovanými nebo očkovanými lidmi?

Arnošt Komárek

Ačkoliv se o současné epidemii mluví jako o epidemii neočkovaných, z dat, která jsou dostupná, vyplývá, že v nemocnicích se stále ve větším počtu objevují lidé očkovaní, u kterých došlo k vyvanutí imunity, a to i na jednotkách … Číst dále “Je současná epidemie způsobená neočkovanými nebo očkovanými lidmi?”

Lysenkova cena pro CDC

Tomáš Fürst

https://brownstone.org/articles/a-review-and-autopsy-of-two-covid-immunity-studies/

Americké CDC nedávno zveřejnilo studii kolektivu autorů Bozio et al., která tvrdí, že očkování chrání proti opakované infekci lépe než předchozí prodělání nemoci. Když navštívíte příslušnou stránku, vyzývavě na vás hned pod shrnutím výsledků studie svítí … Číst dále “Lysenkova cena pro CDC”

Kdy epidemie COVID-19 končí a kdy začíná?

Tomáš Nielsen, Zuzana Krátká, Tomáš Fürst

Stav „epidemie“ obdobně jako „nouzový stav“, definovaný ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., otvírá prostor pro dočasné zásahy do individuálních osobních práv zcela mimo obvyklý režim, jak je nastaven ústavním pořádkem České republiky. Narozdíl od … Číst dále “Kdy epidemie COVID-19 končí a kdy začíná?”

Protilátky po prodělaném onemocnění COVID-19 poskytují dostatečnou a dlouhodobou ochranu před reinfekcí

Zuzana Krátká,  Václav Fejt, Radek Kučera,  Tomáš Fürst, Hana Zelená 

Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2021; 160: 167-175
Obr. 1. Rozdělení výsledků VNT v jednotlivých skupinách pacientů
Každý sloupec představuje pacienty s daným množstvím protilátek. Výsledky VNT jsou barevně kódovány od negativní… Číst dále “Protilátky po prodělaném onemocnění COVID-19 poskytují dostatečnou a dlouhodobou ochranu před reinfekcí”

Očkované osoby mohou šířit koronavirus, vakcína není dostatečně účinná

MUDr. Vladimír Čížek

Až do léta jsme žili v představě, že lidé, kteří jsou očkovaní, nemohou šířit virus v populaci, či přesněji řečeno mohou, ale velmi málo. S příchodem mutace delta, která je přizpůsobivější, došlo k tomu, že čím dál … Číst dále “Očkované osoby mohou šířit koronavirus, vakcína není dostatečně účinná”