Doporučení České společnosti alergologie a klinické imunologie – očkování proti onemocnění covid-19

Obrázek zdroj: https://www.csaki.cz/aktualne/doporuceni-pro-ockovani-proti-onemocneni-covid-19-aktualne-schvalenymi-vakcinami-949

Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČSAKI ze dne 19.5. 2021. vychází z původního společného stanoviska České vakcinologické společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii a Společnosti infekčního lékařství ze dne 22.1.2021. Čím se aktuální doporučení imunologů liší od současných doporučení vakcinologů?

  1. U osob po infekci imunologové doporučují očkovat nejdříve po půl roce od prodělaného onemocnění.
  2. Imunologové upozorňují na to, že lidem po nemoci by stačila jen jedna dávka vakcíny, která zintenzivní již přirozeně vytvořenou imunitu. Důvodem je vyšší výskyt nežádoucích reakcí po první dávce u osob po covid-19 než osob imunologicky naivních a minimální přínos druhé dávky (hladina protilátek již nestoupá). Bohužel zatím na tento návrh (viz níže) MZČR nereflektovalo. V zahraničí k aplikaci pouze jedné dávky lidem po covid-19 již přistupují.
  3. Doporučují kontrolu protilátek u osob imunokompromitovaných a osob na imunosupresivní léčbě, protože u lidí s léky tlumícími imunitu může být imunitní odpověď po očkování nízká. U těchto osob je třeba dodržet co nejkratší schéma očkování. Imunologové doporučují těmto osobám aplikovat třetí dávku (zatím nebylo schváleno MZČR).
  4. U lidí s významnými nežádoucími účinky po první dávce imunologové doporučují vyšetřit hladinu protilátek a posunout druhou dávku očkování na co nejpozdější dobu nebo ji nepodávat vůbec. Důvodem jsou hrozící zdravotní komplikace (odkazy na publikace jsou uvedené níže)
  5. Relativní kontraindikací je těhotenství, protože údaje o podávání vakcín těhotným ženám jsou omezené a má se zvážit pouze v případě, pokud přínosy očkování převáží jakékoliv potenciální riziko pro matku a plod.
  6. Očkování není důvodem k přerušení kojení.

Přesné znění Doporučení ČSAKI je k dispozici zde: https://www.csaki.cz/dokumenty/COVIDvakciny_521.pdf

Publikace:

https://science.sciencemag.org/content/372/6549/1413

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777171

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2101667?

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2103825

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01325-6

Dopis prof. Bartůňkové a prof. Šedivé na MZČR z května 2021

Sdílejte