Videozáznamy prezentací SMIS a Pro Libertate v Senátu Parlamentu ČR – část medicínská

SMIS a Pro Libertate, 25. srpna 2021

Dne 25. 8. 2021 se na půdě Senátu Poslanecké sněmovny ČR konalo setkání členů sdružení ProLibertate a SMIS a dalších pozvaných odborníků se senátory a dalšími hosty z řad odborné veřejnosti. Cyklus přednášek s názvem „SARS-CoV-2 jako podnět k dalšímu směřování politiky České republiky“ pořádaly paní senátorky MUDr. Jitka Chalánková a MUDr. Alena Dernerová pod záštitou RNDr. Miloše Vystrčila, předsedy Senátu PČR . 

Přednášky byly rozděleny do tří bloků – právnického, medicínského a matematického. Sestřih přednášek ze všech sekcí je uveden zde

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=1&resume=true

V tomto druhém díle jsou uvedeny medicínské přednášky. V prvním díle jsou uvedeny právní a matematické přednášky.

ČÁST DRUHÁ – MEDICÍNSKÁ

Prof MUDr. Jiří Beneš, CSc. – lékař, infektolog

Onemocnění COVID-19 v praxi a v teorii

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=4&resume=true

Přehledná přednáška o onemocnění covid-19 včetně informací o významu nespecifické i specifické imunity v patogenezi tohoto onemocnění.

RNDr. Zuzana Krátká, PhD. – imunoložka

Kolektivní imunita nebo imunita kolektivů? Naše poznatky z klinických studií v různých věkových skupinách

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=3&resume=true

Covid-19 se na území ČR vyskytuje rok a půl a za tu dobu jsme se dostali na čelo žebříčku nejpromořenějších států na světě. K 16 % občanů s pozitivním PCR testem můžeme připočítat ještě 2-3 x více osob, které onemocnění prodělaly, ale nebyly testovány. SMIS zrealizovalo v uplynulém roce několik klinických studií, které byly zaměřené na stanovení protilátek: A) u seniorů v domově v Břevnici, B) u studentů na gymnáziu v Havlíčkově Brodě, C) u zaměstnanců zdravotnického zařízení GENNET v Praze.

U seniorů jsme zjistili výskyt neutralizačních protilátek 10 měsíců po prodělaném onemocnění. Tito lidé byli imunní. neonemocněli, i když přišli do kontaktu s infekcí. Protilátky byly v červnu 2021 zjištěny u poloviny středoškolských studentů na gymnáziu v Havlíčkově Brodě a dalších 30 % student neonemocnělo, i když byli v domácnosti s nemocnými rodiči. Ve zdravotnickém zařízení GENNET Archa byla již v březnu 2021 zjištěna 70 % kolektivní imunita, kterou pracovníci získali díky očkování nebo po prodělání infekce. Epidemiologicky je v ČR situace stabilní už od března. Imunita společnosti je vysoká díky vysoké promořenosti a proočkovanosti. Je na čase vrátit se do normálního režimu a začít koronavirovou infekci považovat za normální virové onemocnění podobné chřipce.

MUDr. Hana Zelená, PhD. – mikrobioložka, virololožka

Lze umožnit školní docházku všem dětem bez podmínek?

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=2&resume=true

Děti byly nejvíce zasažené protiepidemickými opatřeními ze všech skupin obyvatelstva v ČR. Ačkoliv ve většině států světa bylo děláno maximum pro zachování školní výuky, zejména středoškoláci byli na dlouhou dobu odsouzeni k on-line výuce a po návratu do škol byli všichni školáci pravidelně testováni a byli nuceni trávit celou výuku v respirátorech. Co čeká děti v letošním školním roce? A jsme schopni zvládnout školní docházku bez testování a roušek?


MVDr. Václav Fejt – mikrobiolog, imunolog

Systém opatření pro zachování běžné nemocniční péče v čase epidemie

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=5&resume=true

V době epidemie covid-19 bylo nutné se v nemocnicích postarat nejen o pacienty s covid-19, ale bylo třeba zachovat běžnou elektivní péči pacientů bez koronavirové infekce. Stále byli pacienti s úrazy, infarkty, s náhlými zdravotními obtížemi, rodily se děti… MZdr poskytlo pouze minimální metodickou podporu nemocnicím, ty se s nastalou situací musely umět vypořádat zejména vlastními silami. Která nařízení či opatření provozu nemocnice pomáhala a která nikoliv? Jaká opatření a postupy se osvědčily při řízení provozu?

NENECHTE SI UJÍT ani záznam z diskuse

V průběhu setkání byla možnost několikrát diskutovat nad prezentacemi jak s přítomnými senátory, odborníky z řad veřejnosti, ale i se zástupci MZdr.

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=12&resume=true

Velmi děkujeme paním senátorkám MUDr. Dernerové a MUDr. Chalánkové za pozvání na půdu Senátu. Zatím bylo toto setkání jediným, při kterém měli možnost prezentovat své výsledky a zkušenosti lidé s oponentními stanovisky k těm v současnosti oficiálně vydávaným. Pevně věříme, že nebude na dlouhou dobu posledním.

Děkujeme Senátu Parlamentu České republiky za pořízení a poskytnutí záznamu setkání. Velmi děkujeme Vendule Bradáčové a Tadeáši Fryčákovi za zpracování materiálu a Zdravému fóru za možnost zveřejnění na serveru NasTube.

Sdílejte