Videozáznamy prezentací SMIS a Pro Libertate v Senátu Parlamentu ČR – část právnická a matematická

SMIS a Pro Libertate, 25. srpna 2021

Dne 25. 8. 2021 se na půdě Senátu Poslanecké sněmovny ČR konalo setkání členů sdružení ProLibertate a SMIS a dalších pozvaných odborníků se senátory a dalšími hosty z řad odborné veřejnosti. Cyklus přednášek s názvem „SARS-CoV-2 jako podnět k dalšímu směřování politiky České republiky“ pořádaly paní senátorky MUDr. Jitka Chalánková a MUDr. Alena Dernerová pod záštitou RNDr. Miloše Vystrčila, předsedy Senátu PČR . 

Přednášky byly rozděleny do tří bloků – právnického, medicínského a matematického. Sestřih přednášek ze všech sekcí je uveden zde

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=1&resume=true

V tomto prvním díle jsou uvedeny všechny právní a matematické přednášky. Medicínské přednášky a sestřih diskuse jsou uvedeny ve druhém článku.

ČÁST PRVNÍ – PRÁVO A EPIDEMIE V DEMOKRATICKÉM PRÁVNÍM STÁTU

JUDr. Tomáš Nielsen – advokát, spoluzakladatel Zdravého fóra (ZF), předseda sdružení Pro Libertate

Právní zakotvení epidemie a jeho praktické dopady do práv a svobod člověka

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=8&resume=true

Česká republika se poprvé v novodobé historii nachází ve stavu skutečné ústavní krize. Stát přestal respektovat zákony, lidé přestali věřit v právo a soudy nejsou schopny práva lidí účinně bránit. Hlavní problémy z pohledu práva jsou: 1) Stát bezdůvodně udržuje stav pandemické pohotovosti, 2) opakovaně vydává nezákonná mimořádná opatření, 3) došlo k absolutní ztrátě respektu k tak zásadním hodnotám demokratického právního státu, jako jsou ochrana lidské důstojnosti a soukromí člověka. V závěru vystoupení zazní návrh konkrétních kroků k řešení současné krize a nabídka odborné pomoci státním institucím ze strany Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod i sdružení SMIS.

Mgr. Ondřej Svoboda – právník, soudní exekutor, člen Pro Libertate a ZF

Soudní ochrana individuálních práv a svobod v době nouzového stavu a za stavu pandemické pohotovosti

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=10&resume=true

Přednáška popisuje naprosto nefungující stav soudní ochrany v posledním roce a půl. Na příkladech je uvedeno, jak obtížné je uplatnit právo jednotlivce, jakým způsobem byla lidská práva dotčena covidovými opatřeními před soudy ČR, jakých výsledků se podařilo dosáhnout a jak při jednáních soudy argumentují.

JUDr. Petr Vacek – advokát, dříve diplomat a mezinárodní právník, člen ZF

Trestně právní a správně právní dopady mimořádných opatření vydávaných za nouzového stavu, podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle pandemického zákona.

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=9&resume=true

V oblasti trestního práva postupuje státní moc značně selektivním způsobem, kdy mimo jiné bagatelizuje a odmítá stíhat zjevně alarmistické výroky, které rozsah a závažnost onemocnění covid-19 zveličují a oprávněně tak vzbuzují ve veřejnosti strach, obavy a úzkost, přičemž současně kriminalizuje výroky oponentní.  Státní mocí nařízená a prosazovaná diskriminace některých skupin obyvatelstva dosáhla intenzity, kdy naplňuje znaky skutkové podstaty mimořádně závažného zločinu proti lidskosti ve smyslu mezinárodního práva i § 402 trestního zákoníku.

Brig. gen. Ing. Andor Šándor – generál v záloze a bezpečnostní poradce

Krizové řízení v období covidové krize

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=11&resume=true

DATA A JEJICH ROLE V OBDOBÍ PANDEMIE

RNDR. Tomáš Fürst, PhD. – matematik, pedagog na PřF Univerzita Palackého Olomouc, člen SMIS, ZF

Matematické modelování a jeho limity v době epidemie

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=7&resume=true

V průběhu epidemie byla mnohá opatření zdůvodňována tzv. matematickými modely, které jsou v mnoha případech užitečné, ale někdy mohou být zavádějící i nebezpečné. Na několika příkladech z nedávné minulosti je ukázáno, jaké
mimořádně neblahé následky může mít neodborné použití matematického modelování.

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D – biostatistik, VŠ pedagog na MFF UK Praha, člen SMIS, ZF

Význam kontrolovaně sbíraných dat, hodnocení efektu epidemických opatření

https://nastub.cz/w/p/sBiFDsK7BefvLJu5zC45dj?playlistPosition=6&resume=true

Většina dat o epidemii dostupných v České republice vzniká „sama od sebe“ a nikoliv plánovaně. Typickým příkladem je reportovaný denní počet pozitivně testovaných. „Sama od sebe“ sesbíraná data mají svůj význam, ale pouze omezené možnosti použití, výsledky analýzy takových dat lze často považovat za hrubé dezinterpretace. V přednášce jsou uvedené některé z nich a je současně předvedeno, že s jistou mírou opatrnosti lze i některá z takových dat použít např. k vyhodnocení efektu epidemických opatření.

Děkujeme Senátu Parlamentu České republiky za pořízení a poskytnutí záznamu setkání. Velmi děkujeme Vendule Bradáčové a Tadeáši Fryčákovi za zpracování materiálu a Zdravému fóru za možnost zveřejnění na serveru NasTube.

Sdílejte